Notikumi hronoloģiskā secībā12/2006
27/12/2006 Nosūtīts atzinums par grozījumiem Ceļu satiksmes noteikumos
19/12/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Nost pieturvietu rādītājus!
18/12/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā?
15/12/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
15/12/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
04/12/2006 Saņemts tiesas spriedums: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?

11/2006
30/11/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
30/11/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā?
30/11/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Nost pieturvietu rādītājus!
30/11/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
22/11/2006 Nosūtīta vēstule RD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
21/11/2006 Saņemta vēstule no RD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
15/11/2006 Saņemta vēstule no RD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
14/11/2006 Saņemta vēstule no RD Juridiskās pārvaldes: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
02/11/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?

10/2006
24/10/2006 Indekss AKI® = 4
Iestāde labi pārzina jautājumu, par kuru raksta un pienācīgi argumentē savu viedokli, sniedzot plašu un saprotamu skaidrojumu ne tikai sev un citiem profesionāļiem, bet arī parastajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā turēt! Saņemta uzziņa no Galvenās policijas pārvaldes: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
20/10/2006 Saņemta vēstule no Rajona administratīvās tiesas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
18/10/2006 Nosūtīta vēstule RD priekšsēdētājam: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
13/10/2006 Saņemta vēstule no Rajona administratīvās tiesas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?

09/2006
25/09/2006 Saņemts lēmums no Galvenās policijas pārvaldes: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
14/09/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
06/09/2006 Saņemta vēstule no CSDD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā

08/2006
29/08/2006 Nosūtīts pieteikums Rajona administratīvajai tiesai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
22/08/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
16/08/2006 Indekss AKI® = 1
Tipiskās atrakstīšanās. Formālā vēstule, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām un kurā nav atbildes pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem. Vispār nav redzama vēlme iedziļināties problēmā, mēģināt atrisināt to. Rodas iespaids, ka tie, kas gatavoja un sniedza šādu atbildi neatbilst ieņemamajiem amatiem un vispār nav dzirdējuši par Latvijas Republikas Satversmes 104. pantu. Tā nemīlēt savu darbu nedrīkst! Šādi nekvalitatīvi padarīts darbs ir jāveic no jauna. Saņemta vēstule no Galvenās policijas pārvaldes: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
09/08/2006 Indekss AKI® = 2
Šāda vēstule balansē starp likuma normām atbilstošu un neatbilstošu, tajā jūtama pavirša attieksme un vāja interese konkrētā jautājuma risināšanā, lai gan minimāla informācija ir sniegta. Būtu vēlams, lai autors pārstrādātu, papildinātu un precizētu savu atbildi. Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā
08/08/2006 Saņemta vēstule no Ceļu policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
03/08/2006 Indekss AKI® = 4
Iestāde labi pārzina jautājumu, par kuru raksta un pienācīgi argumentē savu viedokli, sniedzot plašu un saprotamu skaidrojumu ne tikai sev un citiem profesionāļiem, bet arī parastajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā turēt! Saņemta vēstule no Kārtības policijas pārvaldes: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā

07/2006
26/07/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai par priekšrocības ceļa zīmēs Slokas un Dammes ielu krustojumā
24/07/2006 Indekss AKI® = 3
Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami. Saņemta vēstule no RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
17/07/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa horizontālo apzīmējumu Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā
12/07/2006 Indekss AKI® = 3
Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami. Saņemta vēstule no LVC: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
05/07/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai par priekšrocības ceļa zīmēs Slokas un Dammes ielu krustojumā

06/2006
27/06/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa horizontālo apzīmējumu Kuģu ielā
21/06/2006 Saņemta vēstule no LVC: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
15/06/2006 Saņemta vēstule no Ceļu policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu? - II daļa
07/06/2006 Indekss AKI® = 3
Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami. Saņemta vēstule no RDSD: Vienības gatves un Bruknas ielas vienādas nozīmes ceļu krustojums
06/06/2006 Indekss AKI® = 3
Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami. Saņemta vēstule no RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
06/06/2006 Indekss AKI® = 4
Iestāde labi pārzina jautājumu, par kuru raksta un pienācīgi argumentē savu viedokli, sniedzot plašu un saprotamu skaidrojumu ne tikai sev un citiem profesionāļiem, bet arī parastajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā turēt! Saņemta vēstule no RDSD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā
06/06/2006 Indekss AKI® = 3
Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami. Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Ceļa sakopšana pēc CSNg
02/06/2006 Saņemts aicinājums uz tiesas sēdi: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?

05/2006
30/05/2006 Saņemta vēstule no VAS "LVC": Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
28/05/2006 Saņemta vēstule no Administratīvās rajona tiesas: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
25/05/2006 Saņemta vēstule no Ceļu policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu? - II daļa
19/05/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai: Ceļa sakopšana pēc CSNg
19/05/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Vienības gatves un Bruknas ielas vienādas nozīmes ceļu krustojums
19/05/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
19/05/2006 Nosūtīta vēstule VAS "LVC": Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
19/05/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
12/05/2006 Nosūtīts pieteikums Administratīvajai rajona tiesai: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
11/05/2006 Nosūtīts apstrīdēšanas iesniegums Ceļu policijai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu? - II daļa
10/05/2006 Saņemta vēstule no CSDD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
09/05/2006 Saņemts lēmums no Administratīvās rajona tiesas: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
08/05/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
03/05/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Tālavas gatve: iela vai pagalms?

04/2006

24/04/2006 Nosūtīts pieteikums Administatīvajai rajona tiesai: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
21/04/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Nedrošā drošības caurule
20/04/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
20/04/2006 Saņemta vēstule no LVC: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
18/04/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
11/04/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
07/04/2006 Saņemta vēstule no Jūrmalas domes: Ceļa zīme pirms luksofora Jūrmalā
06/04/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
03/04/2006 Saņemta vēstule no RDSD par ceļa zīmju uzstādīšanu pirms Imantas tilta

03/2006

31/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par Apuzes un Anniņmuižas ielu krustojumu
29/03/2006 Saņemta vēstule no RD Satiksmes un transporta lietu komitejas: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
29/03/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
28/03/2006 Saņemta vēstule no RDSD par ceļa zīmēm "Apstāties aizliegts" Mūkusalas ielā
28/03/2006 Nosūtīts iesniegums Rīgas domei: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
25/03/2006 Nosūtīta vēstule Jūrmalas domei par ceļa zīmes pārvietošanu
24/03/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
24/03/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Kaķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuve
24/03/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
24/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
17/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa zīmju uzstādīšanu pirms Imantas tilta
14/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa zīmēm "Apstāties aizliegts" Mūkusalas ielā
08/03/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai, VAS "LVC": Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
08/03/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai, VAS "LVC", Rīgas domei: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
07/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
07/03/2006 Nosūtīta vēstule Rīgas domei: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
07/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Kaķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuve
07/03/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
07/03/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
06/03/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
03/03/2006 Nosūtīta vēstule Rīgas domei: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
02/03/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Tālavas gatve: iela vai pagalms?

02/2006

27/02/2006 Saņemta vēstule no LR Ārlietu ministrijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
27/02/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
21/02/2006 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
16/02/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
14/02/2006 Saņemta vēstule no RDSD par stāvēšanas aizliegumu 11.novembra krāstmalā
08/02/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
07/02/2006 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
02/02/2006 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?

01/2006

31/01/2006 Saņemta vēstule no Jūrmalas domes: Cik ilgi mirgos dzeltens signāls Jūrmalas luksoforos?
30/01/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par stāvēšanas aizliegumu 11.novembra krāstmalā
30/01/2006 Nosūtīts iesniegums RDSD: Neredzamais „ķieģelis” - „barotava” ceļu policijai?
30/01/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: CSDD un dialogs ar sabiedrību: solis atpakaļ
25/01/2006 Saņemta vēstule no Satiksmes un transporta lietu komitejas: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
24/01/2006 Nosūtīts iesniegums un iesniegums Valsts policijai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
24/01/2006 Saņemta vēstule no RDSD par Sadovņikova ielu
20/01/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
19/01/2006 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
19/01/2006 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
19/01/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Jūrmalas gatves bīstamais zāliens
17/01/2006 Nosūtīts iesniegums Jūrmalas domei: Cik ilgi Jūrmalā tiks apdraudēti gājēji?
16/01/2006 Saņemta vēstule no RDSD: Stāvvieta Mūkusalas ielā
13/01/2006 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai: CSDD un dialogs ar sabiedrību: solis atpakaļ
12/01/2006 Saņemta vēstule no RDSD par bruģi Slokas ielā
12/01/2006 Saņemta vēstule no RDSD par bruģi 11. janvāra ielas un 18. novembra krastmalas krustojumā
12/01/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par Sadovņikova ielu
12/01/2006 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Cik ilgi mirgos dzeltens signāls Jūrmalas luksoforos?
10/01/2006 Nosūtīts iesniegums Rīgas domei: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
09/01/2006 Saņemta vēstule no Mārupes pagasta padomes: Jaunmārupes "guļošais policists"
06/01/2006 Saņemta vēstule no LVC: Cik ilgi mirgos dzeltens signāls Jūrmalas luksoforos?
06/01/2006 Saņemta vēstule no CSDD: CSDD un dialogs ar sabiedrību: solis atpakaļ
05/01/2006 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
04/01/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par bruģi Slokas ielā
04/01/2006 Nosūtīta vēstule RDSD par bruģi 11. janvāra ielas un 18. novembra krastmalas krustojumā
03/01/2006 Saņemta vēstule no RD Kurzemes rajona izpilddirekcijas: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
02/01/2006 Nosūtīta vēstule RDSD: Jūrmalas gatves bīstamais zāliens

12/2005

29/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD par Bauskas x Mūkusalas ielu krustojumu
28/12/2005 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
28/12/2005 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
27/12/2005 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai: Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
27/12/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Stāvvieta Mūkusalas ielā
27/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD par Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšanu
27/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Vienības gatves un Bruknas ielas vienādas nozīmes ceļu krustojums
27/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD par ceļa zīmēm "Apstāties aizliegts" Mūkusalas ielā
27/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD par vecā parauga zīmēm pie Botāniskā dārza stāvvietas Rīgā
23/12/2005 Saņemta vēstule no RD Satiksmes un transporta lietu komitejas: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
23/12/2005 Nosūtīta vēstule Mārupes pagasta padomei: Jaunmārupes "guļošais policists"
22/12/2005 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
22/12/2005 Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai: Cik ilgi mirgos dzeltens signāls Jūrmalas luksoforos?
21/12/2005 Nosūtīta vēstule LVC: Cik ilgi mirgos dzeltens signāls Jūrmalas luksoforos?
20/12/2005 Nosūtīta vēstule RDSD par Bauskas x Mūkusalas ielu krustojumu
19/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Gājēju pāreja - "melnais punkts" - III vai Kad beigs ņirgāties par gājēju drošību
19/12/2005 Saņemts lēmums no polciijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
19/12/2005 Saņemts lēmums no polciijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
13/12/2005 Nosūtīta vēstule CSDD: CSDD un dialogs ar sabiedrību: solis atpakaļ
12/12/2005 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
09/12/2005 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa zīmēm "Apstāties aizliegts" Mūkusalas ielā
09/12/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Vienības gatves un Bruknas ielas vienādas nozīmes ceļu krustojums
09/12/2005 Nosūtīta vēstule RDSD par vecā parauga zīmēm pie Botāniskā dārza stāvvietas Rīgā
08/12/2005 Nosūtīta vēstule RD Satiksmes un transporta lietu komitejai: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
07/12/2005 Saņemta vēstule no Rīgas domes: Gājēju pārēja - "melnais punkts" - II
06/12/2005 Nosūtīts iesniegums Rīgas domei: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
05/12/2005 Nosūtīts iesniegums Rīgas domei: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
05/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Vienības gatve - apsteigšana vai tomēr apdzīšana?
01/12/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Ulmaņa gatves un Valdeķu ielas krustojums

11/2005

30/11/2005 Saņemta vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
29/11/2005 Saņemta vēstule no CVK: Centrālās vēlēšanu komisijas specatļaujas ārpus likuma
28/11/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
21/11/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Vienības gatve - apsteigšana vai tomēr apdzīšana?
21/11/2005 Saņemta vēstule un vēstule no policijas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
14/11/2005 Nosūtīts iesniegums CVK: Centrālās vēlēšanu komisijas specatļaujas ārpus likuma
14/11/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
14/11/2005 Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
11/11/2005 Nosūtīts iesniegums Rīgas pašvaldības policijai: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
11/11/2005 Nosūtīts iesniegums RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
09/11/2005 RD priekšsēdētājs Aksenoka k-gs sūdzību par RDSD pārsūtīja izskatīšanai uz to pašu RDSD (ar ko ir pārkāpis likumu), un RDSD ir paziņojis, ka RDSD no RDSD ir pieprasījis papildus ziņas lietas izskatīšanai.
08/11/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
02/11/2005 Saņemta vēstule un vēstule no RPP Ceļu policijas nodaļas: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?

10/2005

31/10/2005 Saņemta starpatbilde no RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
31/10/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Veicam pagriezienu... bet no kurienes?
27/10/2005 Saņemta vēstule no Siguldas domes par padomju ceļa zīmju nomaiņu
26/10/2005 Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
21/10/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
21/10/2005 Nosūtīta sūdzība RD priekšsēdētājam par RDSD atbildi: Gājēju pārēja - "melnais punkts" - II
20/10/2005 Saņemta atbilde no RDSD: Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojums
19/10/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Bīstamā gājēju pāreja Mūkusalas ielā
18/10/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Gājēju pārēja - "melnais punkts" - II
14/10/2005 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa zīmes noņemšanu 11.novembra krastmalā
14/10/2005 Nosūtīta vēstule Siguldas domei par nepareizām papildzīmēm
13/10/2005 Saņemta vēstule no Satiksmes ministrijas: Ceļa zīme "Apdzīvotās vietas sākums"
13/10/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?
10/10/2005 Saņemta vēstule no LVC: Pagrieziens no Jūrmalas trases uz Babiti
07/10/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojums
03/10/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Tālavas gatve: iela vai pagalms?
01/10/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Gājēju pārēja - "melnais punkts" - II

09/2005

27/09/2005 Nosūtīta vēstule LVC: Pagrieziens no Jūrmalas trases uz Babiti
27/09/2005 LR Satiksmes ministrijai nosūtīta sūdzība par CSDD atbildi: Ceļa zīme "Apdzīvotās vietas sākums"
22/09/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Gājēju pāreja - "melnais punkts"
20/09/2005 Saņemta vēstule no CSDD: Ceļa zīme "Apdzīvotās vietas sākums"
16/09/2005 Saņemta vēstule no RDSD par Kāķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuvi
15/09/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Gājēju pāreja - "melnais punkts"
14/09/2005 Saņemta starpatbilde no RDSD: Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?
09/09/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Veicam pagriezienu... bet no kurienes?
05/09/2005 Notika tiesas sēde un saņemts tiesas lēmums: 3.josla Kr.Valdemāra ielā padara krustojumu ar Raiņa bulvāri par bīstamu
03/09/2005 Nosūtīta vēstule RDSD par ceļa zīmju nomaiņu Rīgā, Kaķasekļa dambī
02/09/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Atskaņas par avāriju Puškina un Riepnieku krustojumā

08/2005

30/08/2005 Nosūtīta vēstule CSDD: Ceļa zīme "Apdzīvotās vietas sākums"
26/08/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Atskaņas par avāriju Puškina un Riepnieku krustojumā
25/08/2005 Nosūtīta vēstule RDSD: Veicam pagriezienu... bet no kurienes?
22/08/2005 Saņemta vēstule no RDSD: Vienības gatve - apsteigšana vai tomēr apdzīšana?