traffic.lv pārgāja uz elektronisko saraksti

traffic.lv


2006. gada 30. novembrī portāla traffic.lv redakcija pārgāja uz elektronisko saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm.


Pamatojoties uz Elektronisko dokumentu likumu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personāmturpmāk mūsu iesniegumi, sūdzības un pieteikumi tiks noformēti elektronisko dokumentu veidā, un tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Mēs uzskatam, ka elektroniskā sarakste būtiski paātrinās un atvieglos dokumentu apriti starp traffic.lv redakciju un atbildīgām institūcijām, līdz ar to arī paātrinās skarto problēmu un jautājumu risināšanu.


Saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus ar drošu elektroniskais parakstu un laika zīmogu no fiziskajām un juridiskajām personām jau no 2004. gada 1. janvāra. Šādiem dokumentiem ir tāds pats spēks un statuss, kā pašrocīgi parakstītiem papīra dokumentiem.


Ar izvilkumiem no normatīvajiem aktiem, kas attiecās uz elektronisko saraksti, Jūs varat iepazīties šeit.


e-parakstsAr cieņu,
Tengizs
2006. gada 6. decembrī


Valid HTML 4.01 Transitional