traffic.lv
AKI® - Atbilžu kvalitātes indekss

traffic.lv

Portāls traffic.lv ir izstrādājis AKI®, jeb Atbilžu kvalitātes indeksu, kas ļauj sniegt vērtējumu saņemtām atbildēm.


Vērtējums ir subjektīvs. Tas atspoguļo tikai un vienīgi traffic.lv individuālo viedokli, un tas var neatbilst reālajai objektīvajai situācijai.


Indekss, jeb AKI® balstās uz Latvijas Republikas Satversmes 100. panta, kas ļauj traffic.lv redakcijai brīvi paust savus uzskatus.


Vērtējums / Indekss AKI®

Apraksts / raksturojums

Indekss AKI® = 1


Tipiskās atrakstīšanās. Formālā vēstule, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām un kurā nav atbildes pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem. Vispār nav redzama vēlme iedziļināties problēmā, mēģināt atrisināt to. Rodas iespaids, ka tie, kas gatavoja un sniedza šādu atbildi neatbilst ieņemamajiem amatiem un vispār nav dzirdējuši par Latvijas Republikas Satversmes 104. pantu. Tā nemīlēt savu darbu nedrīkst! Šādi nekvalitatīvi padarīts darbs ir jāveic no jauna.

Indekss AKI® = 2


Šāda vēstule balansē starp likuma normām atbilstošu un neatbilstošu, tajā jūtama pavirša attieksme un vāja interese konkrētā jautājuma risināšanā, lai gan minimāla informācija ir sniegta. Būtu vēlams, lai autors pārstrādātu, papildinātu un precizētu savu atbildi.

Indekss AKI® = 3


Ierēdnis pilda savus pienākumus stingrā saskaņā ar darba līgumu un amata aprakstu. Šīs atbildes tapšanā cilvēkam nebija intereses iedziļināties jautājumā atbildes sniegšanai detalizēti un izvērsti pasniegt savu viedokli. Pieņemami, bet neapsveicami.

Indekss AKI® = 4


Iestāde labi pārzina jautājumu, par kuru raksta un pienācīgi argumentē savu viedokli, sniedzot plašu un saprotamu skaidrojumu ne tikai sev un citiem profesionāļiem, bet arī parastajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā turēt!

Indekss AKI® = 5


Šī vēstule varētu tikt publicēta „Labāko atbilžu grāmatā”, jo iestāde ne tikai pilnībā izvērtējusi iesniegumu, iedziļinājusies lietas būtībā, izanalizējusi tēmu, iepazinusies ar pieejamiem palīgmateriāliem un citu organizāciju praksi, sniegusi apsvērtu, motivētu un izvērstu viedokli, bet arī aptvērusi visus blakus jautājumus un devusi tiem savu komentāru. Perfekti!

Vērtējums netiek piemērots.


Netiek vērtētas traffic.lv vēstules un iesniegumi, iestāžu starpatbildes, lēmumi par izskatīšanas termiņu pagarināšanu un citi procesuālie dokumenti.


Valid HTML 4.01 Transitional