2006

Pirms:

Pēc:

2006 #20

Rīgā, Slokas ielas posmā starp Mārtiņa un Kalnciema ielām, braucot centra virzienā, bija uzstādīta 301.301 un 812.812 ceļa zīmju kombinācija.
traffic.lv cīņa par šīs ceļa zīmju kombinācijas likvidēšanu gāja 20 mēnešus pēc kārtas.


RD Satiksmes departaments piekrita lūgumam un nomainīja 301.301 un 812.812 ceļa zīmju kombināciju pret 505.505 ceļa zīmēm.

1) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā vai Kā pareizi veikt kreiso pagriezienu uz Vanšu tiltu
2) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - II daļa
3) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - III daļa
4) Kā nevar noorganizēt 5 metrus līnijas pareizu izdzēšanu vai Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - IV daļa
5) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - V daļa
6) Почему мне не нравится новая разметка на улице Слокас
7) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa
8) Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #19

Satiksme Vienības gatves un Bruknas ielas krustojuma rajonā nebija organizēta atbilstoši spēkā esošiem standartiem. Krustojumos nebija uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes, rezultātā tika apdraudēta autobraucēju drošība.
Pēc traffic.lv apmeklētāja ierosinājuma Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīta vēstule ar lūgumu minētajā rajonā visus Vienības gatves krustojumus ar šķērsielām aprīkot ar priekšrocības ceļa zimēm.


RD Satiksmes departaments piekrita lūgumam un deva norādījumu aprīkot minēto rajonu ar prieksrocības ceļa zīmēm.

Vienības gatves un Bruknas ielas vienādas nozīmes ceļu krustojums

Pirms:

Procesā:

Pēc:

2006 #18

Jūrmalā, Dubultu prospekta un Slokas ielas krustojumā (braucot no stacijas „Dubulti” puses veikala „Elvi” virzienā) aptuveni 1 m pirms luksofora uz atsevišķa staba bija uzstādīta 406.406 ceļa zīme „Braukt pa labi vai pa kreisi”, kura transportlīdzekļu vadītājiem, kas apstājas uz sarkano luksofora signālu, aizsedza luksoforu. Jūrmalas pilsētas domei tika nosūtīta vēstule ar lūgumu pārvietot šo zīmi 1 m uz priekšu un uzstādīt to vienā stabā ar luksoforu, likvidējot traucējošo stabu.


Jūrmalas pilsētas dome piekrita ierosinājumam un iekļāva šos darbus 2006. gada aprīļa mēneša grafikā, bet diemžēl tikai vasaras vidū traucējošais stabs tika likvidēts. 406.406 ceļa zīme „Braukt pa labi vai pa kreisi” bija demontēta pavisam, jo šajā vietā uz ceļa remontdarbu laiku organizēja divvirzienu satiksmi. Pēc remonta pabeigšanas minētā zīme tomēr tika uzstādīta vienā stabā ar luksoforu.

Ceļa zīme pirms luksofora Jūrmalā

Pirms:

Pēc:

2006 #17

Rīgā, Kuģu ielā, pie "Radisson SAS Daugava" viesnīcas, braucos Akmens tilta virzienā, nebija uzklāts ceļa horizontālais apzīmējums. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums uzklāt ceļa horizontālo apzīmējumu, lai norādītu transportlīdzekļu vadītājiem joslu sadalījumu.


RD Satiksmes departaments piekrita lūgumam un deva norādījumu uzklāt trūkstošo ceļa horizontālo apzīmējumu, kas arī tika izdarīts.

Pirms:

Pēc:

Pirms:

Pēc:

2006 #16

Pēc rekonstrukcijas Apuzes un Anniņmuižas ielu krustojums Rīgā bija likvidēts, tā vietā izveidots līkums, kurā pat nebija uzstādītas nepieciešamas brīdinošās ceļa zīmes. Bez tam, Anniņmuižas ielas posmā starp šo līkumu un Priedaines ielu stāvošās automašīnas traucēja mierīgai transporta plūsmai. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīta vēstule ar lūgumu pārbūvēt Apuzes un Anniņmuižas ielu līkumu tā, lai gariem autobusiem būtu vieglāk to pārbraukt, kā arī veikt citus uzlabojumus šajā vietā.


Rīgas domes Satiksmes departamentam piekrita ierosinājumam un uzstādīja 103.103 un 104.104 ceļa zīmes ar 724.724 ceļa zīmēm. Arī tika uzstādītas 326.326 ceļa zīmes un papildus 326.326 ceļa zīmes ar 807.807 papildzīmēm. RD Satiksmes departaments uzdeva SIA „KMK projekts” uzstādīt 902.902 un 904.904 ceļa vertikālos apzīmējumus, kā arī pasūtīja ceļu projektētājam izstrādāt un saskaņot tehnisko projektu Apuzes un Anniņmuižas ielu līkuma pārbūvei.

Pirms:

Pēc:

2006 #15

Rīgā, Slokas un Dammes ielas krustojumā nebija uzstādītas nepieciešamas priekšrocības ceļa zīmes. LR Satiksmes ministrijai tika nosūtīta vēstule un pēc tam vēl vienu vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par minētā krustojuma izbraukšanas variantiem.


LR Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departaments kopā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sniedza atbildi un pēc tam vēl vienu atbildi, savukārt Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts priekšraksts par nepieciešamību uzstādīt 206.206 ceļa zīmes, kas tika izdarīts 2006. gada septembra sākumā.

Pirms:

Pēc:

2006 #14

Rīgā, pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9, braucot pa dzīvojamo masīvu no Jūrmalas gatves puses, nebija uzstādīta priekšrocības 206.206 ceļa zīme „Dodiet ceļu”. Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts iesniegums ar lūgumu uzstādīt minēto zīmi.


Rīgas domes Satiksmes departaments noraidīja traffic.lv ieceri, bet atteikums tika apstrīdēts Rīgas domē, kura atzina par prettiesisku un nepamatotu RD Satiksmes departamenta rīcību, neizskatot atbilstoši kompetencei jautājumu par 206.206 ceļa zīmes „Dodiet ceļu” uzstādīšanu. Uz traffic.lv atkārtoto iesniegumu no Rīgas domes Satiksmes departamenta saņemta atbilde, ka pieņemts lēmums uzstādīt prasīto 206.206 ceļa zīmi pie pieslēguma Tālavas gatvei pie nama Nr. 9, kas tika izdarīts 2006. gada jūlija mēnesī.

Pirms:

Pēc:

2006 #13

Rīgā, Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā (braucot no Imantas pārvada centra virziena) nebija uzlikts ceļa horizontālais apzīmējums. Rīgas domes Satiksmes departamentam nosūtīts lūgums uzklāt 925.925 ceļa horizontālo apzīmējumu, kas norādītu, ka no Jūrmalas gatves otrās joslas pirms krustojuma ar Dzirciema ielu ir jāiebrauc pirmajā joslā pēc krustojuma, savukārt no trešās joslas pirms krustojuma ir jāiebrauc otrajā vai trešajā joslā pēc krustojuma.


RD Satiksmes departaments 2005. gada 27. decembra atbildē piekritis šim ierosinājumam un solījis to izpildīt līdz 2006. gada 15. jūnijam, bet diemžēl tās nebija izdarīts. Uz traffic.lv atkārtoto iesniegumu tika saņemta atbilde, ka 925.925 ceļa horizontālais apzīmējums bija uzklāts 2006. gada 24. jūlijā.

Pirms:

Procesā:

Pēc:

2006 #12

Rīgā, Mūkusalas ielā, zem Dzelzceļa tilta (braucot Salu tilta virzienā) brauktuves kreisajā pusē bija uzstādīta marga, kas norobežoja gājēju celiņu no braucamās daļas. Šī konstrukcija bija fiziski un morāli novecojusies, kļuvusi bīstama satiksmes dalībniekiem, tāpēc prasīja neatliekamo nomaiņu.
Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums nomainīt drošības konstrukciju.


RD Satiksmes departaments piekrita iesniegumam un nosūtīja metināšanas brigādi, kura ātri pārmetināja bīstamo nožogojumu. Vēlāk tika pieņemts lēmums šo konstrukciju vispār demontēt, kas arī tika izdarīts.

1) Nedrošā drošības caurule
2) Nedrošā drošības caurule - II
3) Nedrošā drošības caurule (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #11

Rīgā, pie veikala „Trodeks” Mūkusalas ielā 41 bija uzstādītas maldinoša 532.532 ceļa zīme ar 842. papildzīmi „Tikai veikala „TRODEKS” klientiem”, kuras saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 292.4. apakšpunktu izbeidza 326.326 ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” darbību.
Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums demontēt pie veikala „Trodeks” Mūkusalas ielā 41 uzstādītās ceļa zīmes.


RD Satiksmes departaments piekrita iesniegumam un nosūtīja veikala administrācijai vēstuli ar lūgumu uzstādīt 532.532 ceļa zīmi ar 842. papildzīmi „Tikai veikala „TRODEKS” klientiem” tā, lai nepārprotami apzīmētu autostāvvietu.

Pēc:

2006 #10

Rīgā, Mūkusalas ielā pēc krustojuma ar Akmeņu ielu ir uzstādīta 326.326 ceļa zīme „Apstāties aizliegts”, kuras darbības zona ir līdz veikalam „Bocmanis” Mūkusalas ielā 45/47, kur uzstādīta 326.326 zīme kopā ar 808.808 zīmi. Minētajā posma vidū ir apgriešanas vieta un vadītāji, kuri izgriezušies no šī apgriešanas vietas, nevarēja zināt par 326.326 ceļa zīmes esamību Mūkusalas ielas sākumā.
Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums uzstādīt vairākas 326.326 ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” ar 807.807 papildzīmi „Darbības zona”.


RD Satiksmes departaments piekrita iesniegumam un uzstādīja divas 326.326 ceļa zīmes „Apstāties aizliegts” ar 807.807 papildzīmēm „Darbības zona”.

Pirms:

Pēc:

2006 #9

Pēc traffic.lv apmeklētāja ierosinājuma tika nosūtīts lūgums Mārupes pagasta padomei pārbūvēt (noslīpēt) slieksni Jaunmārupē tā, lai varētu pārbraukt tam pāri ar ātrumu, kas norādīts 323.323 ceļa zīmē.


Grūti viennozīmīgi pateikt, cik traffic.lv redakcija ietekmēja Mārupes pagasta padomi. Ceļa zīmēm tika pielikta dzeltenzaļa apmale, kura vairāk piesaista sev autovadītāju uzmanību. Arī slieksnis tika pārbūvēts - tagad var pārbraukt tam pāri ar ātrumu ~25 km/st.

1) Jaunmārupes "guļošais policists"
2) Jaunmārupes "guļošais policists" (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #8

Rīgā, Kaķasēkļa dambja un Ilzenes ielas rajonā nebija uzstādītas brīdinošās 133.133 ceļa zīmes, vecās 207.207 un 134.134 ceļa zīmes stāvēja uz salocītās zīmju statnes, tie neatbilda spēkā esošajam Valsts standartam.


RD Satiksmes departaments piekrita lūgumam un nomainīja vacās ceļa zīmes, kā arī uzstādīja trūkstošās 133.133 ceļa zīmes.

1) Kaķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuve
2) Kaķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuve (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #7

Jūrmalas šosejā (abos virzienos – gan uz Jūrmalu, gan uz Rīgu) pie pagriezieniem uz Babīti 937. ceļa apzīmējums bija pretrunā ar 512. ceļa zīmi „Braukšanas virzieni joslās”. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 10.06.2005., 27.09.2005. un 16.01.2006. tika lūgts likvidēt minētu konfliktu. RD Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums nomainīt ceļa zīmes.


VAS „Latvijas Valsts ceļi”, atbildot uz 10.06.2005., 27.09.2005. un 16.01.2006. lūgumiem, solīja veikt izmaiņas satiksmes organizācijā, bet tikai 2006. gada pavasarī izlaboja kļūdas 512. ceļa zīmēs.

Pagrieziens no Jūrmalas trases uz Babiti

Pirms:

Pēc:

2006 #6

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas luksofors darbojās "dzeltenā mirgojošā" režīmā. Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri tuvojas tikai ar 931.931 ceļa apzīmējumu apzīmētajai gājēju pārejai, bija grūti laicīgi pamanīt gājēju pāreju. Tika nosūtīts lūgums nepārslēgt luksoforu "dzeltenā mirgojošā" režīmā.


Jūrmalas dome izskatīja iesniegumu un aprīkoja minēto gājēju pāreju ar 530.530 un 531.531 ceļa zīmēm.

1) Cik ilgi Jūrmalā tiks apdraudēti gājēji?
1) Cik ilgi Jūrmalā tiks apdraudēti gājēji? (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #5

Rīgā, Mūkusalas ielā, braucot no Salu tilta puses, pēc Dzelzceļa tilta bija uzstādīta 401.401 ceļa zīme „Braukt taisni” tikai brauktuves labajā pusē. Lielgabarīta un sabiedriskā transporta dēļ, kas brauca pa pirmo joslu, vadītāji no otrās joslas neredzēja 401.401 ceļa zīmi un veica kreiso pagriezienu blakus esošajā stāvvietā. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums:
1) rekonstruēt minēto stāvvietu tā, lai būtu droši gan iebraukt tajā, gan izbraukt no tās; šādā gadījumā noņemt 401.401 ceļa zīmi „Braukt taisni”;
2) vai apzīmēt minēto stāvvietu (skatoties no Daugavas puses) ar 301.301 ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts” un uzstādīt papildus 401.401 ceļa zīmi „Braukt taisni” brauktuves kreisajā pusē.


RD Satiksmes departaments izskatīja iesniegumu un uzstādīja 301.301 ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts” un papildus 401.401 ceļa zīmi „Braukt taisni” brauktuves kreisajā pusē.

Stāvvieta Mūkusalas ielā

Pirms:

Pēc:

2006 #4

Nobraucot no Imantas pārvada centra virziena, ziemas sezonā, kad zāliens nav redzams, sniegs pārklāj apmali un horizontālo ceļa apzīmējumu, daži autovadītāji pēc maldības iebrauca zālienā. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīt lūgums uzstādīt 410.410 ceļa zīmi un 907.907 vertikālo ceļa apzīmējumu.


Rīgas domes Satiksmes departaments piekrita lūgumam un uzstādīja 410.410 ceļa zīmi un 907.907 vertikālo ceļa apzīmējumu.

1) Jūrmalas gatves bīstamais zāliens
2) Jūrmalas gatves bīstamais zāliens - II daļa
2) Jūrmalas gatves bīstamais zāliens (nobeigums)

Pirms:

Pēc:

2006 #3

Pie izbruakšanas vietas no LU botāniskā dārza Rīgā, Kandavas ielā 2, bija uzstādīta veca parauga 407.407 ceļa zīme. RD Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums nomainīt minēto ceļa zīmi pret 402.402 zīmi.


Rīgas domes Satiksmes departaments piekrita lūgumam un nomainīja ceļa zīmi.

Pirms:

Pēc:

2006 #2

Pēc traffic.lv apmeklētāja ierosinājuma, lai nerastos pārpratumi un vadītāji Ceļu satiksmes noteikumu nepareizas interpretācijas dēļ neatstātu savas automašīnas 11.novembra krastmalas brauktuves posmā no pēdējās stāvēšanas vietas uz ietves pie Latvijas Mākslinieku savienības ēkas (Rīgā, 11.novembra krastmalā 35) līdz Minsterejas ielai, Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums zem 401.401 ceļa zīmes „Braukt taisni” uzstādīt 326.326 ceļa zīmi „Apstāties aizliegts”.


Rīgas domes Satiksmes departaments pieprasīja no ceļa zīmju uzturētāja papildus ziņas, operatīvi tos izskatīja, piekrita lūgumam un uzstādīja 326.326 ceļa zīmi „Apstāties aizliegts”.

Pirms:

Pēc:

2006 #1

Sakarā ar to, ka veikals „Decorum” vairs neatradās Rīgā, F.Sadovņikova ielā 21, Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts lūgums noņemt 842. papildzīmi ar tekstu „Tikai DECORUM klientiem”, kas bija uzstādīta pretī namam F.Sadovņikova ielā 21, starp Jēkabpils un Krāslavas ielām.


Rīgas domes Satiksmes departaments piekrita iesniegumam un demontēja 842. papildzīmi ar tekstu „Tikai DECORUM klientiem”.


Valid HTML 4.01 Transitional