2004

Pēc:

2004 #15

Rīgā, braucot pa Daugavgrīvas ielu Iļģuciema virzienā pēc krustojuma ar Ūdens ielu divas joslas pārtop vienā. Nezināmo iemeslu dēļ tur bija uzstādīta 108.108 zīme. No Daugavgrīvas ielas abām joslām mašīnas brauca caur šo krustojumu taisni, bet pēc Ūdens ielas rādījās avārijas situācijas, jo ceļa sašaurināšanas gadījumā darbojas labās rokas princips, bet maldinoša 108.108 zīme informēja, ka ceļš sašaurinās no labas puses. Līdz ar to gan no pirmās, gan no otrās joslas braucošie vadītāji uzskatīja, ka viņiem ir priekšroka. Tomēr pēc krustojuma priekšroka bija un arī ir tiem, kuri atrodas labajā malējā stāvoklī. Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts priekšlikums 108.108 zīmi nomainīt pret 715.108 zīmi.


Rīgas domes Satiksmes departaments citādi atrisinājis šo problēmu, pirms krustojuma ar Ūdens ielu uzstādot 512.512 zīmi. Kamēr 715.715 zīme pēc krustojuma ar Ūdens ielu nav uzstādīta, tiem, kas brauc no otrās joslas ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo pārkāpējiem no pirmās joslas jebkurā gadījumā pēc krustojuma ir priekšroka!

Pēc:

2004 #14

Rīgā, Kuģu ielā 24 pie sadalošās joslas no Akmens tilta puses pretī viesnīcai Radisson SAS katru dienu tika atstātas mašīnas, kaut zināms, ka sadalošā josla ir brauktuves mala un nevis ceļa mala, tāpēc apstāties pie sadalošās joslas, t.i., Kuģu ielas brauktuves otrajā joslā, nav atļauts. Pārkāpēji tika regulāri sodīti. Lai nepārprotami informēt vadītājus par aizliegumu atstāt šinī vietā transportlīdzekļus, Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts priekšlikums uzstādīt 326.326 zīmi, līdzīgi kā tas bija izdarīts no Trijādības ielas puses.


Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta norīkojumā minētajā ceļa posma sākuma tika uzstādīta 326.326 zīme.

Pēc:

2004 #13

Rīgā, K.Valdemāra ielā pirms krustojuma ar A.Pumpura ielu bija uzstādītas 316.316 un 315.315 zīmes (attiecīgi katra savā virzienā) ar 823.823 papildzīmēm. Taču ārpus 823.823 papildzīmē norādītā laika nogriezties pa kreisi nebija iespējams, jo krustojumā bija uzlikts 921.921 ceļa apzīmējums. Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts lūgums šo ceļa apzīmējumu likvidēt.


Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta norīkojuma 921.921 ceļa apzīmējumu šajā krustojumā likvidēja.

Pēc:

2004 #12

Rīgā, Vanagu iela bija ļoti šaura divvirzienu iela, kurā divas mašīnas nevarēja pabraukt garām viena otrai. Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts priekšlikums šo ielu uztaisīt par vienvirzienu no Vienības gatves puses, jo blakus ir vienvirziena Satiksmes iela no Jelgavas ielas puses (pretējā virzienā).


Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieku norīkojuma Vanagu ielas sakumā tika uzstādīta 501.501 zīme, bet beigās - 502.502 zīme.

Pēc:

2004 #11

Rīgā, Bāriņu, Ed.Smiļģa un Talsu ielas krustojumā, braucot no Uzvaras bulvāra puses, bija uzstādīta 512.512 ceļa zīme. Rīgas domes Satiksmes departamentam bija nosūtīts ieteikums izgatavot un uzstādīt jauno 512.512 ceļa zīmi, kurā būtu atļauts ne tikai pagrieziens pa labi uz Ed.Smiļģa ielu, bet arī uz Talsu ielu.


Rīgas domes Satiksmes departaments izgatavoja un uzstādīja dotajā krustojumā jauno 512.512 ceļa zīmi ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā.

2004 #10

Diskusijā par izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā bija izteikts priekšlikums, mainoties transportlīdzekļa vadītāja vārdam, uzvārdam vai personas kodam, uzreiz neliegt izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības līdz jaunas apliecības saņemšanai, bet dot šai darbībai zināmu laiku. Gadījumā, ja cilvēks maina vārdu vai uzvārdu, viņam jāgaida jaunā pase, pēc tam jāizgatavo jaunā medicīniskā uzziņa un tikai pēc tam viņš var braukt uz CSDD un to nevar paveikt pa vienu dienu.


CSDD darbinieki attiecīgi precizēja Latvijas APK grozījumu likumprojektu, iekļaujot minēto punktu šādā redakcijā: „Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta – līdz jaunas apliecības saņemšanai.

Pēc:

2004 #9

Rīgā, K.Ulmaņa gatves pievedceļa (posmā no Mūkusalas ielas līdz Bauskas ielai) sākumā ir uzstādīta 501.501 zīme. Pirms krustojuma ar Bauskas ielu ir uzstādīta 502.502 zīme, tomēr pirms krustojuma ar K.Ulmaņa gatvi 502.502 zīme uzstādīta nebija. Ieteikums uzstādīt šo zīmi bija nosūtīts Rīgas domes Satiksmes departamentam.


Rīgas domes Satiksmes departaments uzstādīja minētajā objektā 502.502 zīmi.

Pirms:

2004 #8

1999.gada 19.janvāra Ceļu satiksmes noteikumu 1.20.apakšpunkts paredzēja, ka „gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 415.415, 416.416 vai 417.417 ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu un mopēdu”. CSDD iestādē bija iesniegts ierosinājums noteikumos atsevišķi noteikt: - ceļu, kas paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu; - un ceļu, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdu un mopēdu.


Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” minētais punkts tika izteikts sekojošā redakcijā: „1.22. gājēju un velosipēdu ceļš – ceļš, kas apzīmēts ar 415.415, 416.416 vai 417.417 ceļa zīmi un paredzēts gājējiem un braukšanai ar velosipēdu”. Savukārt 413.413 zīme „Velosipēdu ceļš” tagad atļauj braukt tikai ar velosipēdiem un mopēdiem.

Pirms:

Pēc:

2004 #7

1999. gada CSN nebija viennozīmīgi noteikta vadītāja rīcība, novietojot transportlīdzekli ar norādītājām ceļa zīmēm apzīmētā stāvvietā papildzīmes "Darbības laiks" noteiktajā laikā, kad zīmes "Maksas stāvvieta" un papildzīmes "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā" prasības nav spēkā, t.i., brīvdienās un darba dienu vakaros. Par nepilnību tika informēti CSDD darbinieki.


Lai viennozīmīgi noregulētu šo jautājumu 2004. gada 1. jūlijā vienlaicīgi ar jaunajiem CSN tika ieviesta 844.844 papildzīme “Maksas stāvvietas darbības laiks”, kura norāda, ka ar 532.532 zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas.

2004 #6

Rīgā, Bieķensalas ielā 3a, SIA "POLICE SERVICE" maksas autostāvvieta bija apzīmēta ar 532.532 zīmi, kas neliecināja par maksas iekasēšanu. Mūkusalas ielā arī bija sastopamas 532.532, 809.809 un 842.842 ceļa zīmju kombinācijas. No 842.842 papildzīmes nemaz nebija skaidrs, ka autostāvvietas teritoriju apsaimnieko nevis Valsts policija, bet SIA „POLICE SERVICE”. Lūgums sakārtot ceļa zīmes tika nosūtīts Rīgas domes Satiksmes departamentam.


Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieku rīkojuma maldinošas 532.532 un 842.842 ceļa zīmes bija demontētas.

Pēc:

2004 #5

Rīgā, Jūrmalas gatvē, zem Imantas pārvada vienvirziena apvedceļa sākums un beigas nebija apzīmēts ar 501.501 un 502.502 zīmēm. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts ierosinājums apzīmēt minēto ceļu ar attiecīgajām zīmēm.


Rīgas domes Satiksmes departaments uzstādīja minētajā ceļa posmā 501.501 un 502.502 zīmes.

Pirms:

Pēc:

2004 #4

Rīgā, Jūrmalas gatvē pie LU Pedagoģiskās fakultātes studenti regulāri atstāja savas automašīnas ceļa malā būtiski apgrūtinot braukšanu pa Jūrmalas gatvi, kurā šajā posmā ir tikai viena braukšanas joslā katrā virzienā un divas autobusu pieturas. Rīgas domes Satiksmes departamentam tika nosūtīts ierosinājums uzstādīt minētajā ceļa posmā 326.326 zīmes, aizliedzot apstāšanos un stāvēšanu.


Rīgas domes Satiksmes departaments uzstādīja 326.326 zīmes, ar to atrisinot kustības problēmas minētajā ceļa posmā.

2004 #3

1999.gada 19.janvāra Ceļu satiksmes noteikumos tika lietots termins “apbraukšana” vairāk nekā 14 reizēs (63., 64., 65., 71., 124.3., 124.4., 225.10., 225.11, 225.12., 237.18., 237.19., 237.20., 237.21., 224.1. punktos), tomēr Noteikumos tam nebija skaidrojuma. CSDD iestādē tika iesniegts ierosinājums iekļauts jaunajos CSN skaidrojumu šim terminam.


Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” tika iekļauts skaidrojums: "1.1. apbraukšana — braukšana garām vienam vai vairākiem pilnīgi vai daļēji uz brauktuves apturētiem transportlīdzekļiem, kā arī citiem šķēršļiem (kavēkļiem), kas saistīta ar braukšanas virziena maiņu."

Pirms - aizliegts, pēc - atļauts:

2004 #2

1999.gada 19.janvāra Ceļu satiksmes noteikumu 124.3.punkts aizliedza vadītājam "[...] apbraukt transportlīdzekļus, kuri apturēti pirms pārbrauktuves, ja kustība pāri dzelzceļa pārbrauktuvei aizliegta." CSDD iestādē bija iesniegts ierosinājums izteikt 124.3. punktu sekojošā redakcijā: "[aizliegts] apdzīt transportlīdzekļus, kuri apturēti pirms pārbrauktuves, ja kustība pāri dzelzceļa pārbrauktuvei aizliegta."


Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” minētais punkts tika izteikts sekojošā redakcijā: "172.3. (aizliegts) apbraukt transportlīdzekļus, kuri apturēti pirms pārbrauktuves, ja kustība pāri dzelzceļa pārbrauktuvei aizliegta un apbraukšana saistīta ar iebraukšanu tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā."

2004 #1

1999.gada 19.janvāra Ceļu satiksmes noteikumu 53.punktā bija teikts: "[...] Ja brauktuves vidū vienā līmenī ar brauktuvi atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, krustojumā jānogriežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes." Nekur noteikumos nebija teikts, ka griezties pa kreisi no tramvaja sliedēm ārpus krustojuma nedrīkst. CSDD iestādē bija iesniegts ierosinājums Noteikumos to atrunāt viennozīmīgi.


Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” minētais punkts tika izteikts sekojošā redakcijā: "84. Ja brauktuves vidū vienā līmenī ar brauktuvi atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, krustojumā jānogriežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes, bet ārpus krustojuma — no bezsliežu transportlīdzekļiem paredzētās brauktuves."


Valid HTML 4.01 Transitional