2003

Pēc:

2003 #3

Rīgā, Aspazijas bulvārī uz sadalošās joslas ceļa vidū bija uzstādīta 326.326 zīme ar 842.842 papildzīmi. Tomēr CSN neatļauj apstāties un stāvēt ceļa vidū pie sadalošās joslas. Aizrādījums bija pārsūtīts Rīgas domes Satiksmes departamentam.


Rīgas domes Satiksmes departaments 326.326 zīmi ar 842.842 papildzīmi nomainīja uz 532.532 zīmi ar 842.842 papildzīmi.

2003 #2

2003.gadā tika konstatēts, ka Jūrmalas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 „Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 7.1.punkts neatbilst tiesību aktiem - punktā minētajām amatpersonām bija atļauts uzlikt naudas sodu līdz 20 Ls bez protokola sastādīšanas pārkāpuma izdarīšanas vietā. Kaut gan Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā bija atļauts uzlikt naudas sodu līdz 10 Ls pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai bija nosūtīts iesniegums, lai veiktu attiecīgas izmaiņas.


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgusi Jūrmalas pilsētas domi steidzami pārskatīt pieņemtos noteikumus un novērst konstatēto neprecizitāti, kas arī tika izdarīts 2003.gada 20.augusta Jūrmalas domes sēdē.

Pēc:

2003 #1

Rīgā, izbraukšanas vietā no Imantas DUS "Statoil" bija uzstādīta 206.206 zīme un 407.407 veca parauga zīme. CSN nosaka, ka jānogriežas pirms 407.407 zīmes, kas minētajā situācija nav iespējams. Aizrādījums bija nosūtīts CSDD.


Lai gan veco ceļa zīmju pilnīgas nomaiņas termiņš ir 2006. gada 1. janvāris, CSDD uzskata, ka ar šādu ceļa zīmju, kurām ir mainījusies to būtība, nomaiņu kavēties nedrīkst. CSDD darbinieki bija vērsušies Rīgas domes Satiksmes departamentā ar lūgumu nomainīt norādītās ceļa zīmes. Rezultātā 407.407 zīme tika nomainīta pret 402.402 zīmi.


Valid HTML 4.01 Transitional