traffic.lv pagalms

traffic.lv

Šis ir portāla traffic.lv un laikraksta „A + B” pagalms Rīgā, Aleksandra Grīna bulvārī (pēc juridiskās adreses).Katra uzstādīta ceļa zīme un citi satiksmes organizācijas elementi ir saskaņoti Rīgas domes Satiksmes departamentā, Latvijas Autoceļu direkcijā (tagad - VAS "Latvijas Vasts ceļi") un Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā.Šeit drīkst novietot automašīnas tikai ar noteiktā standarta atļaujām.Ceļa horizontālais apzīmējums uzklāts likumīgi, jo tas ir iekļauts projektā un apzīmē apgriešanas vietu.Pagalmā ir uzklāts jauns asfalta segums.Arī uzstādītie dekoratīvie elementi bija saskaņoti projektēšanas stadijā.Šī teritorija ir daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju privātais kopīpašums. Kopsapulcē īpašnieki izteica velmi slēgt tranzīta satiksmi, padarot pagalmu klusāku.Arī bija darbiņi, ko iedzīvotāji padarīja pašu spēkiem ar otu rokās - dzeltenā krāsā šis dekoratīvais elements ir labāk redzams autobraucējiem.


Valid HTML 4.01 Transitional