Juridiskā informācija

traffic.lv

Viedoklis

Septiņas reizes nomēri, vienreiz nogriez!


Dažreiz ceļa zīmes un apzīmējumi tiek pielietoti kļūdaini, kas negatīvi ietekmē ceļu satiksmes drošību un izraisa autovadītāju neapmierinātību. Šī raksta mērķis ir stimulēt atbildīgus dienestus rūpīgāk izvērtēt katras ceļa zīmes uzstādīšanu, katra ceļa apzīmējuma uzklāšanu un darbu veicēju kandidatūras...

Tiesu prāvas & juridiskā informācija

Uzmanieties no rupjas neuzmanības!


Ļoti liela autovadītāju daļa ir novērtējusi KASKO izdevīgumu un labumu nervu sistēmai. Bet ne visas apdrošināšanas sabiedrības piedāvā tādus polišu noteikumus, kuri garantē atlīdzības saņemšanu rupjas neuzmanības konstatēšanas gadījumā...Valid HTML 4.01 Transitional