Izbraukšana no Nestes Kuldīgas ielā
(ierosināts pēc traffic.lv apmeklētāja lūguma)

traffic.lv

2006. gada 7. februārī


Sveicināti!


Vispirms vēlējos Jūs apsveikt ar iesāktajiem un paveiktajiem darbiem, kas noteikti vērsti virzienā uz satiksmes drošības uzlabošanu.


Vēlējos arī lūgt komentāru par situāciju Neste degvielas uzpildes stacijā Daugavgrīvas ielā, pareizāk sakot- braucot no Bolderājas uz centru pa Daugavgrīvas ielu, pirms Kuldīgas ielas labajā pusē ir Neste. Tad, lūk, no tās izbraukt var tikai uz Kuldīgas ielu, bet ne atpakaļ uz Daugavgrīvas ielu- tā liecina man sastādītais administratīvā pārkāpuma akts un piešķirtais soda punkts, lai gan manā izpratnē uzstādītās zīmes atļauj izbraukšanu uz Daugavgrīvas ielu.


Cerot uz atbildi.


Andris.

Situācijas apraksts


Rīgā, Daugavgrīvas un Kuldīgas ielu krustojumā atrodas DUS "Neste".


Izbraucot no Nestes, ir uzstādīta 206.206 un 316.316 ceļa zīmju kombinācija.
Bet ko tieši aizliedzošā 316.316 ceļa zīme aizliedz? Tā aizliedz veikt kreiso pagriezienu vispār, vai tikai aizliedz apbraukt drošības saliņu no kreisās puses?


Valsts iestāžu viedokļi


LR Satiksmes ministrija un Ceļu satiksmes drošības direkcija uzskata, ka veikt kreiso pagriezienu, apbraucot drošības saliņu no labās puses drīkst.


Rīgas GPP Kārtības policijas pārvalde savā izsniegtajā uzziņā un Rīgas domes Satiksmes departaments savā atbildē norāda, ka veikt kreiso pagriezienu, apbraucot saliņu no jebkuras puses nedrīkst.


Cik tad aizraujoši parastiem autovadītājiem lemt - drīkst vai nedrīkst - ja pat valsts un pašvaldības institūcijām nav vienotā viedokļa šajā jautājumā!


traffic.lv secinājumi


Uzstādītā ceļa zīme 316.316 nedod vairumam vadītāju viennozīmīgu priekšstatu par atļautiem braukšanas virzieniem minētajā vietā. To labāk nomainīt pret 402.402 ceļa zīmi, kura nepieļauj dažādas atļauto kustības virzienu interpretācijas iespējas.


LVS 77-2:2002 „Ceļa zīmes - 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi” nosaka:
* 316.316 zīme „Nogriezties pa kreisi aizliegts” jāuzstāda, lai aizliegtu pagriezienu tuvākajā brauktuvju krustošanās vietā gadījumos, kad nepieciešamo satiksmes kārtību nevar nodrošināt ar 401.-408. vai 512.-517. zīmi (3.4.18. apakšpunkts);
* ja kustības regulēšanai krustojumā var izmantot gan rīkojuma, gan aizlieguma zīmi, priekšroka dodama rīkojuma zīmei (3.5.3. apakšpunkts).


Tā kā šajā vietā aizliegto kreiso pagriezienu var nodrošināt ar 402.402 zīmi, pie tam 316.316 zīme ir aizlieguma zīme, bet 402.402 zīme ir rīkojuma zīme, šajā gadījumā saskaņā ar LVS 77-2:2002 „Ceļa zīmes - 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi” ir uzstādāma tieši 402.402 zīme.


Bez tam saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. jūlija noteikumu Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 325. punktu ceļa īpašniekiem (valdītājiem) līdz 2006. gada 1. janvārim bija jānomaina ceļa zīmes atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 prasībām. Sakarā ar to, ka šajā vietā joprojām ir uzstādīta vecā (valsts standartam LVS 77:1996 „Ceļa zīmes” atbilstošā) 316.316 zīme, ir ne tikai nepieciešama, bet arī lietderīga un ekonomiska tās nomaiņa uzreiz uz jaunā valsts standarta LVS 77-2:2002 „Ceļa zīmes” 402.402 zīmi.


Situācijas risināšana


24.03.2006.
Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai ar jautājumu vai drīkst nogriezties pa kreisi no Nestes vai nedrīkst un kāpēc.


18.04.2006.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas, kurā informē, ka veikt kreiso pagriezienu, apbraucot drošības saliņu no labās puses drīkst.


10.05.2006.
Saņemta vēstule no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, kurā CSDD pievienojās LR Satiksmes ministrijas atbildei šajā jautājumā.


03.08.2006.
Saņemta uzziņa no Rīgas GPP Kārtības policijas pārvaldes, kurā informē, ka policija drīkst sodīt autovadītājus, kas veiks kreiso pagriezienu, apbraucot saliņu no jebkuras puses.


22.08.2006.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar jautājumu, ko RD Satiksmes departaments gribējis aizliegt ar 316.316 ceļa zīmi - nogriezties pa kreisi vispār, vai apbraukt drošības saliņu no kreisās puses, kā arī ar lūgumu uzstādīt (vai dot norādījumu to izdarīt DUS „Neste” teritorijas īpašniekam) 316.316 ceļa zīmes „Nogriezties pa kreisi aizliegts” vietā 402.402 ceļa zīmi „Braukt pa labi”.


14.09.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar informāciju, ka mūsu augstākminētie lūgumi netiks neapmierināti.


18.10.2006.
Nosūtīta vēstule RD priekšsēdētājam ar sūdzību par RD Satiksmes departamenta atteikumu apmierināt mūsu lūgumu nomainīt 316.316 pret 402.402 ceļa zīmi.


14.11.2006.
Saņemta vēstule no RD Juridiskās pārvaldes par papildus informācijas sniegšanu.


15.11.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas domes par lēmuma izdošanas termiņu apstīdēšanas lietā - līdz 2007. gada 20. februārim.


22.11.2006.
Nosūtīta vēstule RD Juridiskajai pārvaldei ar papildus informāciju un argumentiem lietā.Ar cieņu,
Aleksandrs
2006. gada 24. martā - 26. decembrī


Valid HTML 4.01 Transitional