Kaķasēkļa dambja dzelzceļa pārbrauktuve


Situācijas apraksts

Rīgā ir viena ieliņa, par kuru liekas, ka Rīgas domes Satiksmes departaments ir vispār aizmirsis. Pat nosaukumu nevar viennozīmīgi saprasts - vai nu Kaķasēkļa dambis, vai nu Kaķusēkļa dambis.

Kaķasēkļa dambja un Ilzenes ielas rajonā kopš padomju laikiem ir izveidotas 3 dzelzceļa pārbrauktuves bez barjeras. Viena no tām ir aprīkota ar visām nepieciešamām brīdinošām ceļa zīmēm, bet pārejās...

Nav uzstādītas brīdinošās 133. ceļa zīmes. Uzstādītās vecās 207. un 134. ceļa zīmes stāv uz salocītās zīmju statnes, kā arī tie neatbilst spēkā esošajam Valsts standartam (nosmērētā, neatbilstošā krāsa, bez atstarojošā efekta).


2005. gada 3. septembrī traffic.lv redakcija nosūtīja vēstuli Rīgas domes Satiksmes departamentam ar lūgumu nomainīt neatbilstošas standartam 207. un 134. ceļa zīmes, kā arī uzstādīt 133. brīdinošās ceļa zīmes.

No Rīgas domes Satiksmes departamenta atnāca 2005. gada 16. septembra vēstule, kurā bija teikts, ka veicot ikgadējo dzelzceļa pārbrauktuves apsekošanu 10.06.2005, ceļa zīmju neatbilstība normatīvajiem aktiem netika konstatēta. Tomēr ceļa zīmju uzturētajam tika dots uzdevums novērst ceļa zīmju bojājumus.

Diemžēl līdz 2006. gada martam nekas netika izdarīts.

Sarūsējušās ceļa zīmes kā stāvēja, tā arī stāv...


Ir apšaubāma RD Satiksmes departamenta un citu 2005. gada 16. septembra vēstulē minēto iestāžu speciālistu Latvijas Valsts standartu pārzināšana, ja tie nekonstatēja ceļa zīmju neatbilstību standartiem.

Varbūt viņi spēj paskaidrot, kādam spēkā esošajam standartam atbilst attēlā redzama ceļa zīme (fotografēts turpat, Kaķasēkļa un Ilzenes ielu rajonā)?

Bez tam, CSN 325. punkts nosaka, ka ceļa īpašnieki (valdītāji) līdz 2006. gada 1. janvārim nomaina ceļa zīmes atbilstoši valsts standarta LVS 77:2002 prasībām.


traffic.lv secinājumi

Dzelzceļa pārbrauktuve Kaķasēkļa dambja un Ilzenes ielas rajonā prasa ceļa zīmju izstādīšanu, kas atbilstu spēkā esošajam Valsts standartam.


Situācijas risināšana

03.09.2005.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumu nomainīt standartam neatbilstošas 207. un 134. ceļa zīmes, kā arī uzstādīt 133. brīdinošās ceļa zīmes.
16.09.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas domes Satiksmes departamenta, kurā teikts, ka veicot ikgadējo dzelzceļa pārbrauktuves apsekošanu 10.06.2005, ceļa zīmju neatbilstība normatīvajiem aktiem netika konstatēta. Tomēr ceļa zīmju uzturētajam tika dots uzdevums novērst ceļa zīmju bojājumus.
07.03.2006.
Nosūtīta atkārtota vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumu nomainīt neatbilstošas standartam 207. un 134. ceļa zīmes, kā arī uzstādīt 133. brīdinošās ceļa zīmes.
24.03.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta.
12.04.2006.
Prasītās ceļa zīmes tika uzstādītas.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2006. gada 24. martā