Jūrmalas gatves bīstamais zāliens


Situācijas apraksts

Lai vadītāji ziemā neiebrauktu zālienā un neturpinātu braukt pa tramvaja sliedēm, jau 2005. gada 7. oktobrī traffic.lv redakcija uzrakstīja vēstuli Rīgas domes Satiksmes departamentam un izteica lūgumu uzstādīt pirms Jūrmalas gatves krustojuma ar Dzirciema ielu (braucot no Imantas puses pa pārvadu) pēc apgriešanas vietas (zaļajā zonā starp tramvaja sliedēm un brauktuvi) 410. ceļa zīmi „Šķērsli apbraukt pa labo pusi” un 907. vertikālo ceļa apzīmējumu.

Rīgas domes Satiksmes departamenta 2005. gada 20. oktobra atbildē Nr. DS-05-2173-nd teikts, ka braukšanas virzienā pa Jūrmalas gatvi no Imantas puses, zaļajā zonā starp tramvaja sliežu ceļu un brauktuvi, ceļa apzīmējums 907. tiks uzstādīts šajā gadā, ja tiks atrasts nepieciešamais finansējums.

Diemžēl līdz 2005. gada beigām 907. vertikālais ceļa apzīmējums tā arī netika uzstādīts. Šāds ir šīs neizdarības rezultāts:


traffic.lv secinājumi

Augstāk minētajā vietā ziemas sezonā, kad zāliens nav redzams, sniegs pārklāj apmali un horizontālo ceļa apzīmējumu, vadītājs var pēc maldības turpināt braukt pa tramvaja sliedēm taisni krustojuma virzienā vai iebraukt zālienā.

Ņemot vērā arī to, ka zālienā ir tramvaja pietura, kurā var atrasties cilvēki, šī vieta uzskatāma par sevišķi bīstamu.


Situācijas risināšana

02.01.2006.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumu nekavējoties uzstādīt 410. ceļa zīmi „Šķērsli apbraukt pa labo pusi” un 907. vertikālo ceļa apzīmējumu pirms Jūrmalas gatves krustojuma ar Dzirciema ielu, braucot no Imantas puses centra virzienā, zaļajā zonā starp tramvaja sliežu ceļu un brauktuvi.

(fotomontāža)
06.01.2006.
Uzņemtas interesantas fotogrāfijas par braukšanu zālienā.
19.01.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā ir teikts, ka 907. ceļa vertikālais apzīmējums tiks uzstādīts līdz 2006. gada 1. martam. Savukārt atbilstoša ceļa zīme tiks uzstādīta pēc līguma noslēgšanas ar darba izpildītāju, jo Rīgas pilsētas 2006. gada budžetā tam ir piešķirti finansu līdzekļi.
07.03.2006.
Prasītas ceļa zīmes tika uzstādītas.


Ar cieņu,
Tengizs
2006. gada 2. - 19. janvārī