Jaunmārupes "guļošais policists"
(ierosināts pēc traffic.lv apmeklētāja lūguma)


Situācijas apraksts

Jaunmārupe, Mazcenu aleja, tālākais no Rīgas slieksnis ar gājēju pāreju.

Tā ir ideālā gājēju pāreja. Pirmkārt, apzīmēta ar ceļa zīmēm ar signālzaļo rāmīti, otrkārt, tā ir aprīkota ar 843. papildzīmi “Nelīdzens ceļš (slieksnis)”, jo tā ir ierīkota uz mākslīga paaugstinājuma braukšanas ātruma samazināšanai. Šādu variantu ļoti ieteicams praktizēt visā Latvijā, it īpaši Rīgā.


Tuvākais Rīgai slieksnis, Mazcenu alejā, pretī Jaunmārupes sākumskolai. Pirms tā ir uzstādīta 323. ceļa zīme.

Tomēr ar šādu ātrumu pārbraukt slieksnim pāri ir bīstami. Reālais ātrums, ar kuru var pārbraukt pāri - aptuveni 10 km/st.!

Šis Volkwagen Passat gandrīz noskrāpēja sev priekšējo buferi, jo šis slieksnis ir pārāk augsts.

traffic.lv redakcijas rīcībā ir neoficiāla informācija, ka 2005. gada 1. decembrī šis slieksnis tika noslīpēts. Tomēr, tas situāciju būtiski neuzlaboja.


traffic.lv secinājumi

Neskatoties uz to, ka šis ceļa posms, kuram uz brauktuves izveidoti mākslīgi paaugstinājumi braukšanas ātruma samazināšanai, ir apzīmēts ar 113. un 323. ceļa zīmēm, tas ir bīstams, jo maksimālā ātruma ierobežojums 30 km/st. neatbilst reālajai situācijai, kad maksimālais drošs ātrums braukšanai pāri slieksnim ir aptuveni 10 km/st.


Situācijas risināšana

23.12.2005.
Nosūtīta vēstule Mārupes pagasta padomei ar lūgumu pārbūvēt (noslīpēt) slieksni Jaunmārupē tā, lai tā forma atbilstu spēkā esošam valsts standartam, kā arī lai to varētu pārbraukt ar ātrumu, izvēlēto saskaņā ar uzstādīto 323. ceļa zīmi.
09.01.2006.
Saņemta vēstule no Mārupes pagasta padomes ar skaidrojumu, ka Mazcenu alejā izbūvētie ātruma vaļņi atbilst LVS 99-1998 standarta prasībām.
21.04.2006.
Ir veiktas izmaiņas, ko var apskatīties fotogrāfijās.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 23. decembrī - 2006. gada 16. janvārī