Ziepniekkalna pagalms
(ierosināts pēc traffic.lv apmeklētāja lūguma)


Situācijas apraksts

Rīga, Ziepniekkalns, Ozolciema iela 24, korp. 1.

Pie daudzīvokļu mājas ir izveidota apsargājamā (maksas) autostāvvieta, kurā automašīnas novieto, kā pagādās: uz gājēju ietvēm, daļēji uzbraucot uz tām, kas būtiski traucē gājēju pārvietošanos.

Automašīnas ir novietotas pretī ieejai mājā, neskatoties uz dzelteno horizontālo apzīmējumu, kas neizskatās pēc oficiāli saskaņotā horizontālā apzīmējuma.

Diemžēl šāda automašīnu novietošana apgrūtina:

 • gājēju pārvietošanos;
 • mammu pārvietošanos ar ratiņiem;
 • piekļuvi operatīvajam transportam - ātrai medicīniskajai palīdzībai un citiem dienestiem.
 • Šeit vasarā jāstaigā pa zālienu, bet ziemā - pa kupenām.

  Automašīna, acīmredzams, ir novietota tuvāk īpašnieka dzīvokļa logiem.

  Šī "jauka" stāvvieta pieder DZĪB "Augstskola".  Analizējam normatīvos aktus

  CSN
  136. Aizliegts stāvēt:
  136.2. citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis [...] traucē gājēju pārvietošanos.

  155. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, — transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

  158. Šajā nodaļā minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem.

  Rīgas domes 2003. gada 17. jūnija saistošie noteikumi Nr. 45 "Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi"
  3.10. Mehānisko transporta līdzekli aizliegts:
  3.10.2. iekškvartālā novietot pretī nama ieejai.

  Fotogrāfijās redzamās situācijās dažu automašīnu vādītāji neapšaubāmi ir pārkāpuši CSN 136.2. apakšpunkta un 155. punkta, kā arī Rīgas domes 2003. gada 17. jūnija saistošo noteikumu Nr. 45 "Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi" 3.10.2. apakšpunkta prasības!


  traffic.lv secinājumi

  Šāda automašīnu novietošana (pārkāpjot CSN 136.2. apakšpunktu un 155. punktu, kā arī Rīgas domes 2003. gada 17. jūnija saistošo noteikumu Nr. 45 "Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi" 3.10.2. apakšpunktu) traucē gājējiem, atkritumu izvedējiem un operatīvajam transportam.

  traffic.lv redakcija neatbalsta šādu CSN pārkāpšanu. Ja autostāvvietā ietilpst noteiktais automašīnu skaits, tam jāseko līdzi, jo likums visiem ir viens.

  No tīri cilvēciskās puses, tās mašīnas tur tā stāv ne no labas dzīves. Ziepniekkalna iedzīvotājiem, kas dzīvo guļamrajonā ar lielo iedzīvotāju skaitu, tomēr vajag savas automašīnas kaut kur novietot.


  Situācijas risināšana

  15.12.2005.
  traffic.lv redakcija pagaidām neveiks nekādus soļus situācijas risināšanai.
  Vēstule ar minētās situācijas aprakstu tika saņemta no cilvēka, kurš nedzīvo šajā mājā un nelūdz veikt nekādus soļus situācijas uzlabošanai. Šai autostāvvietai ir "apsaimniekotājs" DZĪB "Augstskola". Iespējams, ka tā ir ierīkotā uz dzīvokļu īpašnieku biedrībai piederošās zemes. Ja šajai mājai ir savs izpildinstitūcijas orgāns un, iespējams, ka lielākā šīs mājas iedzīvotāju daļa protestēs pret automašīnu skaita samazināšanu pārpildītajā stāvvietā.
  traffic.lv redakcija var atgriezties pie šīs situācijas risināšanas gadījumā, ja par to tiks saņemts lūgums no šīs mājas iedzīvotājiem.


  Ar cieņu,
  Aleksandrs
  2005. gada 15. decembrī