Gājēju pāreja - "melnais punkts" - III vai Kad beigs ņirgāties par gājēju drošību (nobeigums)


Iepazīties ar situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

2005. gada 21. decembrī traffic.lv redakcija saņēma vēstuli no Rīgas domes Satiksmes departamenta, kurā bija paskaidrots, ka neregulējama gājēju pāreja Saulkalnes ielas posmā starp Kartupeļu ielu un Valdeķu ielu tika likvidēta 2004. gada septembrī.

2005. gada darbu sezonā RD Satiksmes departaments šo neregulējamo gājēju pāreju nebija paredzējis atjaunot, bet darbu veicējs – ceļu horizontālā apzīmējuma uzturēšanas uzņēmums SIA „KMK projekts” likvidētajai gājēju pārejai kļūdaini uzklāja „zebru” 2005. gada augustā. Uzņēmuma iekšējās pārbaudes rezultātā šī kļūda tika konstatēta un pieņemts lēmums to mehāniski nokasīt. Diemžēl tas nebija izdarīts kvalitatīvi.

RD Satiksmes departamenta darbinieki apmeklēja minēto vietu un konstatēja, ka ceļu horizontālais apzīmējums ir redzams un uzņēmumam SIA „KMK projekts” tas steidzami ir jālikvidē, kas arī tika izdarīts:


Jāpiebilst, ka traffic.lv portālā jau bija atzīmēts – lai arī ceļa zīmes un apzīmējumi, kā arī policijas darbinieku saistošie žesti nav nodrukāti uz papīra ar ģerboni, kad tie iedarbojas uz konkrēto satiksmes dalībnieku, tie ir pieskaitāmi pie administratīvajiem aktiem.

Savukārt darbu veicēji, kuri fiziski uzklāj apzīmējumus, pilda valsts vai pašvaldību iestāžu pasūtījumus, līdz ar to var secināt, ka realizē dabā daļu no varas funkcijām. Tas nozīme, ka arī izpildītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgajiem pienākumu pildīšanas laikā, bet pasūtītajiem (dotajā gadījumā – RD Satiksmes departamentam) stingri tie jākontrolē.


Ar cieņu,
Tengizs
2006. gada 6. janvārī