Cik ilgi Jūrmalā tiks apdraudēti gājēji?


Situācijas apraksts

Jau sen visā Latvijā katru vakaru pirms pusnakts luksofori automātiski tika pārslēgti "dzeltenajā mirgojošajā" režīmā. Šādā režīmā naktīs krustojumos notiek daudz ceļa satiksmes negadījumu un avārijas situāciju.


Analizējam CSN un likumus

Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk tekstā – CSN) nosaka, ka
1.21. Gājēju pāreja – brauktuves daļa, kas apzīmēta ar 530. un 531. ceļa zīmi un (vai) 931. ceļa apzīmējumu un paredzēta gājēju pāriešanai pāri brauktuvei.

Ir jāatzīmē, ka šāds formulējums nav veiksmīgs un dažreiz satiksmes dalībniekiem ir bīstams, jo gājēju pāreju statuss ir vietām, kuras apzīmētas tikai ar 931. ceļa apzīmējumu.

Iepriekšējos Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 15 „Ceļu satiksmes noteikumi” jautājums par gājēju pārejām bija atrunāts viennozīmīgi: 931. ceļa apzīmējums apzīmēja neregulējamu gājēju pāreju, bet 932. ceļa apzīmējums – gājēju pāreju, kur ceļu satiksmi regulē luksofors, vai vietu, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš.

Sakarā ar to, ka tagad CSN vairs neparedz neregulējamās gājēju pārejas apzīmējumu Nr. 932, arī gājēju pārejas, kur ceļu satiksmi regulē luksofors tagad apzīmē ar to pašu 931. ceļa apzīmējumu.

CSN 56.3. apakšpunkts nosaka, ka luksoforu signāliem ir šāda nozīme:

56.3. Dzeltens mirgojošs signāls vai divi pārmaiņus mirgojoši dzelteni signāli atļauj kustību un informē par neregulējamu krustojumu, gājēju pāreju, ceļu darbu vietu vai citu bīstamu ceļa posmu. [...]

CSN 159. punkts nosaka:
159. Transportlīdzekļa vadītājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti.

Sakarā ar to, ka Valsts standarts atļauj neuzstādīt 530. un 531. ceļa zīmes vietās, kur satiksmi regulē luksofori, „dzeltenais mirgojošais” režīms ir bīstams naktī un sliktos laika apstākļos (lietus, sniegs, migla utt.). Sliktos laika apstākļos vadītāji var būt neinformēti par gājēju pāreju, jo nav uzstādītas 530. un 531. ceļa zīmes, kā arī nav redzams 931. ceļa apzīmējums (piemēram, zem sniega), tomēr kāds gājējs, kurš gadiem izmanto doto gājēju pāreju, izejot uz gājēju pāreju, var nezināt, ka vadītājam 931. ceļa apzīmējums konkrētajā brīdī nav redzams, un šis autovadītājs savlaicīgi nav ieplānojis dot ceļu gājējam, kurš pēkšņi parādās uz brauktuves.

Piemēram, fotogrāfijās paradītajā situācijā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas, kad luksofors rāda dzelteno mirgojošo signālu, transportlīdzekļu vadītājiem, kuri tuvojas tikai ar 931. ceļa apzīmējumu apzīmētajai gājēju pārejai, ir jādod ceļš gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās (gan dienā, gan naktī).


Jūrmala, Jomas iela 1/5 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas. Diena.Jūrmala, Jomas iela 1/5 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas. Vēls vakars.


traffic.lv secinājumi

Šādos apstākļos dzeltenā mirgojošā signāla pielietošana neveicina ceļu satiksmes drošību, būtiski apdraud gan gājējus, kuri pamatoti uzskata, ka atrodas uz drošas gājēju pārejas, gan autovadītājus, kuriem ir liegta iespēja laikus tikt informētiem par gājēju pāreju, nedod iespēju visiem ceļu satiksmes dalībniekam paļauties uz CSN 6. punktu, kas nosaka, ka katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.


Situācijas risināšana

15.07.2005.
Nosūtīts iesniegums LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu precizēt CSN nosacījumus par gājēju pārejām.
28.07.2005.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas. Tajā ir norādīts, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālisti ir apzinājuši minēto problēmu, kas saistās ar luksoforu pārslēgšanu dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā. Rīgas domes Satiksmes departamentam LR Satiksmes ministrija nosūtīja vēstuli, kurā tika norādīts, ka no satiksmes drošības viedokļa luksoforu kā viena no satiksmes regulēšanas līdzekļiem lietošana krustojumos tikai noteiktu diennakts laiku ir izskaužama. Tā vietā satiksmes regulēšanai nakts laikā luksoforu objektos būtu jāparedz „nakts režīms”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
06.09.2005.
Nosūtīts iesniegums VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu dot norādījumu Rīgas domes Satiksmes departamentam, Jūrmalas pilsētas domei un citām pašvaldībām turpmāk nepārslēgt luksoforus dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā, nakts laikā paredzot „nakts režīmu”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
06.09.2005.
Nosūtīts iesniegums Jūrmalas pilsētas domei ar lūgumu turpmāk nepārslēgt luksoforus dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā, nakts laikā paredzot „nakts režīmu”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
15.09.2005.
Saņemta vēstule no Jūrmalas pilsētas domes, kuru nevar uzskatīt par likumam atbilstošo atbildi pēc būtības.
19.09.2005
Saņemta vēstule no VAS "Latvijas Valsts ceļi", kurā LVC piekrita ierosinājumam un norādīja: „Gājēju pārejas regulējamos krustojums atļauts neapzīmēt ar 530. un 531. ceļa zīmēm. Tādējādi diennakts tumšajā laikā, kad luksoforu objekti „strādā” „dzeltenā mirgojošā” režīmā, šīs gājēju pārejas ir sliktāk pamanāmas. Pilnībā piekrītam Jūsu viedoklim, ka nav lietderīgi luksoforu objektus pārslēgt „dzeltenā mirgojošā” režīmā – tiem „jāstrādā” cauru diennaktī, diennakts tumšajā laikā paredzot „nakts” režīmu.”
29.09.2005.
Sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora G. Truksņa 2005. gada 15. septembra vēstulē Nr. 1.1-36/8007 netika sniegta atbilde pēc būtības uz biedrības “Paaudze” 2005. gada 6. septembra iesniegumu Nr. TR-I/032, Jūrmalas pilsētas domei tika nosūtīts iesniegums Nr. TR-I/041 ar lūgumu sniegt atbildi pēc būtības uz 2005. gada 6. septembra iesniegumu Nr. TR-I/032.
01.11.2005.
No Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora G. Truksņa saņemta vēstule, kurā teikts, ka pieņemts lēmums regulējamās gājēju pārejas atstāt pastāvīgi darba režīmā, tajā pašā laikā naktī regulējamu krustojumu atstāšanu darba režīmā Jūrmalas pilsētas dome uzskata par nepamatotu.
21.12.2005.
Nosūtīts iesniegums VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu dot norādījumu Jūrmalas pilsētas domei turpmāk nepārslēgt luksoforus dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā, nakts laikā paredzot „nakts režīmu”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
22.12.2005.
Nosūtīts iesniegums LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu dot norādījumu Jūrmalas pilsētas domei turpmāk nepārslēgt luksoforus dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā, nakts laikā paredzot „nakts režīmu”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
06.01.2006.
Saņemta vēstule, kurā VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēlreiz lūdz Jūrmalas pilsētas domi izskatīt priekšlikumu nepārslēgt luksoforu objektus nakts laikā "dzeltenā mirgojošā" režīmā.
12.01.2006.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas, kurā teikts, ka uz analoga satura vēstuli VAS "Latvijas Valsts ceļi" jau sniedza atbildi.
17.01.2006.
Nosūtīts iesniegums Jūrmalas pilsētas domei ar lūgumu turpmāk nepārslēgt luksoforus dzeltenās mirgojošās gaismas režīmā, nakts laikā paredzot „nakts režīmu”, nodrošinot attiecīgi garāku zaļā signāla ilgumu uz lielākas intensitātes ielas.
31.01.2006.
Saņemta vēstule no Jūrmalas pilsētas domes ar skaidrojumu, ka luksoforos, kas naktī tiek pārslēgti uz "dzelteno mirgojošo" režīmu, tika nolemts papildus uzstādīt 530. un 531. ceļa zīmes.
29.03.2006.
traffic.lv redakcija pārliecinājās, ka solītās ceļa zīmes tiešām tika uzstādītas Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 pie Jūrmalas pilsētas domes ēkas.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 15. jūnijā - 2006. gada 31. janvārī