Gājēju pāreja - "melnais punkts" - II
(nobeigums)


Iepazīties ar situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

2005. gada 7. decembrī traffic.lv redakcija saņēma vēstuli no Rīgas domes, kurā bija teikts, ka darbu izpildītājam tika iesniegta pretenzija par nekvalitatīvu darbu veikšanu. RD Satiksmes departamenta vadībai ir izteikts aizrādījums un pieprasīts nodrošināt savlaicīgu un adekvātu izpildīto darbu kvalitātes kontroli, kā arī mēneša laikā iesniegt atskaiti par pārējo, analoģisko darbu kvalitāti Rīgas pilsētā.

Tiešām, Rīgas Dzirciema un Sēlpils ielu krustojumā nekvalitatīvi likvidētā gājēju pārēja 2005. gada decembrī tika apstrādāta ar krāsas šķīdinātāju.

Šīs darbības rezultātu var ieraudzīt uz fotogrāfijas:

traffic.lv redakcija pateicas Aksenoka kungam par palīdzību šā jautājuma risināšanā!

traffic.lv redakcija arī lūdz RD Satiksmes departamenta darbiniekus rūpīgāk kontrolēt darbu izpildes kvalitāti, kas saistīti ar gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Tad netiks rakstītas sūdzības, un RD Satiksmes departamentam nebūs jātērē papildus laiks nepabeigto darbu pabeigšanai.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 20. decembrī