Gājēju pāreja - "melnais punkts" - II


Situācijas apraksts

Rīgā, Dzirciema un Sēlpils ielu krustojumā 2005. gada septembra mēnesī tika likvidēta gājēju pārēja: 530. ceļa zīmes novāktas, 931. ceļa horizontālais apzīmējums izdzēsts. Šādas darbības rezultātu varat apskatīties fotogrāfijās:

Vai šī sieviete atrodas uz gājēju pārējas?

Ja minētajā vietā tiks notriekts gājējs (kurš domās, ka šķērsojis ielu, izmantojot gājēju pārēju), kas par to būs atbildīgs? Vienīgi nelaimīgais autovadītājs? Vai Rīgas domes Satiksmes departamenta amatpersona, kura bija pieļāvusi šādas "pārējas" eksistēšanu?

Šāda bezatbildība nav pieļaujama gadījumos, kad tiek apdraudēta cilvēku dzīvība.traffic.lv secinājumi

Šis ir kārtējais ceļa horizontālā apzīmējuma likvidēšanas šedevrs, kurš apdraud mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku - gājēju - drošību.

Tas maldina autobraucējus un gājējus par to vai minētajā vietā vispār ir gājēju pāreja, vai nav.


Situācijas risināšana

01.10.2005.
Nosūtīts iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem:
1) paziņot atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un iestādes, kas izstrādāja, saskaņoja, apstiprināja un veica CHA likvidēšanu 2005. gada septembrī;
2) izdzēst minēto CHA tā, lai satiksmes dalībnieku vidū nerastos pārpratumi par gājēju pārejas esamību vai neesamību;
3) paziņot augstāk minēto darbu izpildes termiņus;
4) turpmāk rūpīgāk pārdomāt gājēju pāreju likvidēšanas metodes, jo tieši gājēji ir mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki.
18.10.2005.
No RDSD saņēmām vēstuli, kurā Zarumbas k-gs nepiekrīt, ka gājēju drošība ir būtiski apdraudēta nekvalitatīvi izpildīto darbu dēļ.
21.10.2005.
Nosūtīta sūdzība RD priekšsēdētājam Aksenoka k-gam ar lūgumu atsaukt RDSD 2005. gada 18. oktobra atbildi un uzlikt par pienākumu RDSD veikt izmaiņas minētajā gājēju pārejā.
09.11.2005.
RD priekšsēdētājs Aksenoka k-gs sūdzību par RDSD pārsūtīja izskatīšanai uz to pašu RDSD, ar ko ir pārkāpis likumu (likuma "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" 8. panta trešā daļa nosaka, ka aizliegts nosūtīt atkārtotus iesniegumus un sūdzības atbildes sniegšanai vai gatavošanai tām institūcijām, kuru rīcība tiek apstrīdēta vai pārsūdzēta), un RDSD ir paziņojis, ka RDSD no RDSD ir pieprasījis papildus ziņas lietas izskatīšanai.
07.12.2005.
No Rīgas domes saņemta vēstule, kurā teikts, ka darbu izpildītājam tika iesniegta pretenzija par nekvalitatīvu darbu veikšanu. Rezultātā gājēju pāreja pēc likvidēšanas vairs neatgādina gājēju pāreju. RD Satiksmes departamenta vadībai ir izteikts aizrādījums un pieprasīts nodrošināt savlaicīgu un adekvātu izpildīto darbu kvalitātes kontroli, kā arī mēneša laikā iesniegt atskaiti par pārējo, analoģisko darbu kvalitāti Rīgas pilsētā.

traffic.lv redakcija pateicas Aksenoka kungam par palīdzību šā jautājuma risināšanā!


20.12.2005.
Ir veiktas izmaiņas ceļa horizontālajā apzīmējumā.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 1. oktobrī - 12. decembrī