Pilsētas maģistrāle - kam priekšroka?


Situācijas apraksts

Rīgā eksistē divi sarežģītie Y-veida krustojumi ar ļoti intensīvu satiksmi, kuri nav aprīkoti ar visām autovadītājiem nepieciešamajām priekšrocības ceļazīmēm. Viens no tiem ir Tilta/Ganību dambja krustojums ar Duntes ielu.

Braucot no Ganību dambja, nav uzstādīta 201. ceļa zīme ar 840. papildzīmi. Līdz ar to, vienīgais orientieris autovadītājiem, kur aiziet galvenais ceļš - ir uzklātais 937. ceļa horizontālais apzīmējums 2. joslā.

Šeit ir jāatzīmē divas nianses:
1) ziemā zem apsnigušā ceļa šis CHA nav redzams;
2) šis CHA līdz galam neatspoguļo Y-veida krustojuma galvenā ceļa virzienu, jo tas attiecās tikai uz brauktuves daļu pirms vietas, kur var apgriezties braukšanas pretējā virzienā.

Braucot pa Tilta ielu, arī nav uzstādīta 201. ceļa zīme ar 840. papildzīmi. Tomēr ir uzstādīta visai dīvaina 512. ceļa zīme. Šī ceļa zīme norāda, ka minētajā ceļa posmā pirms krustojuma ir divas joslas, kaut gan neviens autovadītājs traffic.lv redakcijā, kā arī neviens no apjautātiem pieredzējušiem autobraucējiem, nebija spējīgs saskatīt vairāk par vienu vienīgo joslu.

Šinī krustojumā paveicās tikai tiem, kas brauc pa Duntes ielu. Uzstādīta priekšrocības 206. ceļa zīme dod skaidru priekšstatu par to, ka ir jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc pa šķērsojamo ceļu.Otrs krustojums - Tilta/Ganību dambja krustojums ar Tvaika ielu. Šeit arī nav uzstādītas visas autovadītājiem nepieciešamas 201. priekšrocības zīmes ar 840. papildzīmēm, kuras norādītu, kā galvenais ceļš maina virzienu.

Pirms minētā krustojuma Ganību dambī agrāk bija uzstādīta 402. ceļa zīme. Tomēr 2005. gada vasarā šī ceļa zīme pazuda.

Veicot kreiso pagriezienu minētajā krustojumā no Ganību dambja uz Tvaika ielu, nācās konstatēt, ka ceļa horizontālais apzīmējums Tvaika ielā aiz krustojuma neļauj izbraukt no krustojuma, nepārkāpjot CSN.

Autovadītājiem vienkārši nav kur likties, jo izskatās, ka uzklātais CHA vispār neparedz šāda manevra (kreisā pagrieziena) veikšanu.traffic.lv secinājumi

Tilta/Ganību dambja Y-veida krustojums ar Duntes ielu ir diezgan sarežģīts pēc savas formas, tomēr tajā nav uzstādītas 201. priekšrocības ceļa zīmes ar 840. un (attiecīgi) papildzīmēm.

Tilta/Ganību dambja Y-veida krustojumā ar Tvaika ielu arī nav uzstādītas 201. ceļa zīmes ar 840. un (attiecīgi) papildzīmēm.

Tas neveicina drošu un ērtu abu noslogoto krustojumu izbraukšanu, jo autovadītājiem grūti saprast kādā virziena aiziet galvenais ceļš.

Pazudusī 402. ceļa zīme atļauj veikt kreiso pagriezienu no Ganību dambja uz Tvaika ielu, tomēr Tvaika ielā aiz krustojuma uzklātais CHA šādu manevru neparedz.


Situācijas risināšana

13.10.2005.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem:
1) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Duntes ielu 201. ceļa zīmi un 840. papildzīmi no Ganību dambja puses;
2) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Duntes ielu 201. ceļa zīmi un 840. papildzīmi no Tilta ielas puses;
3) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Duntes ielu 840. papildzīmi no Duntes ielas puses;
4) demontēt maldinošo 512. ceļa zīmi Tilta ielā;
5) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Tvaika ielu 201. ceļa zīmi un 840. papildzīmi no Ganību dambja puses;
6) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Tvaika ielu 201. ceļa zīmi un 840. papildzīmi no Tilta ielas puses;
7) uzstādīt Tilta/Ganību dambja krustojumu ar Tvaika ielu 840. ceļa zīmi no Tvaika ielas puses;
8) atjaunot Tilta/Ganību dambja krustojumā ar Tvaika ielu pazudušo 402. ceļa zīmi no Ganību dambja puses.
31.10.2005.
No Rīgas domes Satiksmes departamenta saņemta vēstule, kurā teikts, ka atbildes sniegšanai 30 dienu laikā ir pieprasīta papildus informācija.
14.11.2005.
No Rīgas domes Satiksmes departamenta saņemta vēstule, kurā teikts, ka RDSD iespējams ar šo nodarbosies tikai 2006. gadā.
Paziņots, ka 402. ceļa zīme ir atjaunota.
07.03.2006.
Nosūtīta atkārtota vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem atgriezties pie satiksmes sakārtošanas minētajos krustojumos.
24.03.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā paziņots, ka uzstādītās (neuzstādītās?) ceļa zīmes pilnībā nodrošina prioritāšu noteikšanu un braukšanas kārtību krustojumā.
19.05.2006.
Nosūtīta vēstule VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu iejaukties situācijas risināšanā un dot norādījumus RD Satiksmes departamentam veikt prasītas izmaiņas.
30.05.2006.
Saņemta vēstule no VAS "Latvijas Valsts ceļi", kurā informē, ka LVC piekrīt ieteikajiem priekšlikumiem un lūdz Rīgas domes Satiksmes departamentu veikt to realizāciju.
30.11.2006.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumu informēt par projekta īstenošanas gaitu.
15.12.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā informē, ka pašlaik ir izstrādāts skiču projekts, 2007. gadā ir paredzēts pabeigt pārbūves projekta izstrādi iepriekšminētajā krustojumā.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 13. oktobrī - 2006. gada 15. decembrī