Gājēju pāreja - "melnais punkts"


Situācijas apraksts

Rīgā, Jūrmalas gatvē zem Imantas pārvada (braucot centra virzienā) uz pārvada remonta laiku bija ierīkota gājēju pāreja: uzklāts 931. ceļa horizontālais apzīmējums un uzstādītas 530. zīmes.


2005. gada septembrī minētā gājēju pārēja tika likvidēta šādā veidā:


Vai šie gājēji atrodas uz gājēju pārējas?


Izradās, ka nē! Jo 931. apzīmējums ir aizkrāsots ar melnu krāsu!


Vai šie bērni, kas šķērso ielu, saprot, ka tā vairs nav gājēju pāreja?

Varbūt tomēr tā ir gājēju pāreja, kura ir apzīmēta ar melno ceļa horizontālo apzīmējumu? Varbūt ir veiktas izmaiņas Valsts standartā, kas pieļauj izmantot melno krāsu ceļa horizontālajos apzīmējumos, par ko sabiedrība vēl nav informēta?

Kā patiešām atbildīgajai amatpersonai var ienākt prātā ideja uzklāt pastāvīgo CHA uz īslaicīgā tilta remonta laiku? Vai no paša sākuma nebija skaidrs, ka pēc tam šādu CHA vajadzēs likvidēt?

Vai gājēju pārejas aizkrāsošana ar melno krāsu ir pārdomāts ilgtermiņa risinājums? Kad nodils melnā krāsa, atkal parādīsies baltais ceļa horizontālais apzīmējums.traffic.lv secinājumi

Šis ceļa horizontālā apzīmējuma likvidēšanas šedevrs apdraud mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku - gājēju - drošību.

Tas maldina autobraucējus un gājējus par to vai minētajā vietā vispār ir gājēju pāreja, vai nav.


Situācijas risināšana

15.09.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem:
1) paziņot atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un iestādes, kas izstrādāja, saskaņoja, apstiprināja un veica baltās CHA uzklāšanu tilta remonta laikā 2005. gada vasarā;
2) paziņot atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un iestādes, kas izstrādāja, saskaņoja, apstiprināja un veica baltās CHA likvidēšanu pēc tilta remonta 2005. gada septembrī;
3) izdzēst minēto CHA tā, lai satiksmes dalībnieku vidū nerastos pārpratumi par gājēju pārejas esamību vai neesamību, kā arī lai šādi pārpratumi nerastos nākotnē, kad aizkrāsojums nodils.
21.09.2005.
Melnais CHA ir likvidēts.


22.09.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā ir teikts, ka RDSD ir uzdevis Jūrmalas gatves pārvada renovācijas darbu ģenerāluzņēmējam steidzami likvidēt ar melno krāsu aizkrāsoto CHA.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 15. - 22. septembrī