Veicam pagriezienu... bet no kurienes?


Situācijas apraksts

Rīgā, Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Imantas 1. līniju ir uzklāts 920. ceļa horizontālais apzīmējums.

Iebraucot Jūrmalas gatvē no Kurzemes prospekta, uzklātais 920. ceļa horizontālais apzīmējums neļauj iebraukt 1. braukšanas joslā, lai veiktu labo pagriezienu saskaņā ar CSN 83. punktu.

Šī situācija ir līdzīga situācijai ar iebraukšanu LIDO atpūtas centrā, kura tika veiksmīgi atrisināta.

Manevru, kuru nav iespējams veikt atbilstoši CSN prasībām, var apskatīties bilžu galerijā!

401. ceļa zīme ir uzstādīta uzreiz pēc Kurzemes prospekta krustojuma ar Jūrmalas gatvi, tas ir ceļa posma sākumā. Tās darbības zona ir līdz tuvākajam krustojumam.

Tas nozīmē, ka Jūrmalas gatves un Imantas 1. līnijas krustojumā apgriešanās manevrs braukšanai pretējā virzienā un labā pagrieziena veikšana nav aizliegti.

Tomēr apgriešanās manevru braukšanai pretējā virzienā atbilstoši CSN atkal neļauj veikt uzklātais 920. ceļa horizontālais apzīmējums, kas neatļauj pārkārtoties uz tramvaja sliežu ceļa klātni tiem, kas brauc pa Jūrmalas gatvi no Imantas puses.Analizējam CSN

83. Pirms nogriešanās pa labi, pa kreisi vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā transportlīdzekļa vadītājam uz brauktuves laikus jāieņem attiecīgs malējais stāvoklis, kas paredzēts braukšanai attiecīgajā virzienā, izņemot gadījumus, kad jānogriežas, lai iebrauktu krustojumā, kurā jābrauc pa loku (409.ceļa zīme).

84. Ja brauktuves vidū vienā līmenī ar brauktuvi atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, krustojumā jānogriežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes, bet ārpus krustojuma — no bezsliežu transportlīdzekļiem paredzētās brauktuves.

317. 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.

294. 401. [...] zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos [...]

296. Ja 401. zīme uzstādīta ceļa posma sākumā, tās darbības zona ir spēkā līdz tuvākajam krustojumam. Zīme neaizliedz nogriezties pa labi, lai iebrauktu pagalmos un citās blakusteritorijās.


traffic.lv secinājumi

1) ja tie, kas brauc no Kurzemes prospekta, veic labo pagriezienu uz Imantas 1. līniju no Jūrmalas gatves 2.joslas, tiks pārkāpts 83. punkts, kas nosaka transportlīdzekļiem ieņemt labo malējo stāvokli uz brauktuves pirms labā pagrieziena veikšanas; vai

2) ja tie, kas brauc no Kurzemes prospekta, veic labo pagriezienu uz Imantas 1. līniju no Jūrmalas gatves 1.joslas, tiks pārkāpts 317. punkts, kas aizliedz šķērsot uzklāto 920. ceļa horizontālo apzīmējumu.

3) tas pats arī attiecās uz tiem, kas braucot pa Jūrmalas gatvi no Imantas puses, grib krustojumā ar Imantas 1. līniju apgriezties braukšanai pretējā virzienā, - šādu manevru nav iespējams veikt, vienlaicīgi ievērojot CSN 83., 84. un 317. punktus;

4) tā kā 401. zīme stāv ceļa posma sākumā, CSN 294. punkts nedarbojas, un pagrieziena pa labi veikšana, kā arī apgriešanās manevrs braukšanai pretējā virzienā krustojumā ar Imantas 1. līniju ir atļauts, saskaņā ar 296. punkta pirmo teikumu. Tomēr uzklātais CHA neļauj veikt manevrus atbilstoši CSN.


Situācijas risināšana

25.08.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumiem:
1) starp Kurzemes prospektu un Imantas 1. līniju uzklāto 920. ceļa horizontālo apzīmējumu sākot no vietas, kur uzstādīta 401. zīme, nomainīt pret 922. ceļa horizontālo apzīmējumu, ar to atļaujot pārkārtoties manevru veikšanai atbilstoši visām CSN prasībām;
2) paziņot termiņus šo darbu izpildei.
09.09.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā teikts, ka RDSD ir uzdevis CHA uzturētājam izstrādāt jaunu CHA uzklāšanas shēmu Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Imantas 1.līniju. Tika apsolīts, ka 2005. gada darbu sezonā tiks veikti atbilstošie CHA marķējuma darbi.
14.10.2005.
Nosūtīts iesniegums RDSD ar lūgumu precizēt CHA uzklāšanas precīzus termiņus un paziņot apzīmējuma uzturētāju, kuram bija uzdots izstrādāt jaunu CHA uzklāšanas shēmu.
24.10.2005.
Jūrmalas gatves posmā starp Kurzemes prospektu un Imantas 1.līniju, ceļa horizontālajā apzīmējumā ir veiktas izmaiņas - ir izveidots pārrāvums, kas atļauj pārkārtoties manevru veikšanai atbilstoši CSN.
31.10.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar paziņojumu, ka ceļa horizontālajā apzīmējumā ir izveidots pārrāvums, kas atļauj pārkārtoties manevru veikšanai.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 25. augustā - 31. oktobrī