Vienības gatve - apsteigšana vai tomēr apdzīšana? (nobeigums)


Iepazīties ar situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

Rīgā, Vienības gatves posmā apkārt krustojumam ar Jelgavas ielu, pēc traffic.lv redakcijas lūguma tika izvietotas jaunas 718. un 718. ceļa zīmes.

Pēc Vienības gatves krustojuma ar Jelgavas ielu, braucot Ulmaņa gatves virzienā, tika uzstādīta 718. ceļa zīme.

Tagad autobraucēji ir brīdināti par to, ka automašīnas brauc pretī divās joslās.


Pretējā ceļa pusē arī tika izvietotas jaunas ceļa zīmes. Pirms Vienības gatves krustojuma ar Jelgavas ielu tika uzstādīta jaunā 718. ceļa zīme.

Pēc Vienības gatves krustojuma ar Jelgavas ielu, braucot Akmens tilta virzienā, tika uzstādīta 718. ceļa zīme.

Posma beigās ir redzama jaunā 718. ceļa zīme.

Pateicamies RD Satiksmes departamenta darbiniekiem par veiktajām izmaiņām Vienības gatvē!


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 27. decembrī