Vienības gatve - apsteigšana vai tomēr apdzīšana?


Situācijas apraksts

Rīgā, pirms Vienības gatves krustojuma ar Jelgavas ielu (braucot Akmeņu ielas virzienā) ir uzstādīta 512. ceļa zīme.

Lai brauktu krustojumā taisni, savlaicīgi ir jāpārkārtojas 2. braukšanas joslā.

Vienīgā nelaime ir tāda, ka dotajā Vienības gatves posmā ir sarežģīti viennozīmīgi noteikt braukšanas joslu skaitu.

Bīstamas situācijas rodas tad, kad K.Ulmaņa gatves virzienā braucošais vadītājs uzsāk apdzīšanas/apsteigšanas manevru, domājot, ka pretī braucošajam nav nekāda pamata pārkārtoties 2. joslā! (Sk. shēmas "secinājumos"!)


Analizējam CSN

96. Bezsliežu transportlīdzekļu braukšanai paredzēto joslu skaitu norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi vai ceļa zīmes, bet, ja to nav, braukšanas joslu skaitu nosaka paši transportlīdzekļu vadītāji, ņemot vērā brauktuves platumu, automobiļu gabarītus un nepieciešamos intervālus starp transportlīdzekļiem.

Minētajā ceļa posmā nav uzklāts ceļa horizontālais apzīmējums. Arī uzstādītas ceļa zīmes nenorāda joslu skaitu, kas paredzētas braukšanai pretējā virzienā. Noteikt kopējo joslu skaitu (visa brauktuves platumā) paliek vienīgi pašiem autovadītājiem.

Atšķirībā no Krievijas CSN, Latvijas CSN diemžēl nereglamentē pēc kādiem principiem vadās vadītāji, nosakot braukšanas joslu skaitu katram virzienam - sadalot ceļu uz pusēm, vai savādāk. Ceļu satiksmes drošības direkcijai 2004. gadā bija nosūtīts priekšlikums atrunāt šo momentu Ceļu satiksmes noteikumos, tomēr CSDD atstāja šo ierosinājumu bez uzmanības.


traffic.lv secinājumi

Ceļa bruģakmeņu faktūra vizuāli un bez juridiskā spēka sadala brauktuvi 3 joslās. Spēkā esošie CSN autovadītājiem neaizliedz pēc pašu ieskata dalīt brauktuvi 3 joslās. Tikai - kā brauktuvi sadalīs pretī braucošais autovadītājs?

Pastāv 2 varianti, kā autovadītāji sadala brauktuvi joslās minētajā vietā:
Variants 1
Variants 2

1. variantā šāds manevrs var novēst līdz avārijai. 2. variantā manevrs var notikt bez dzīvībai bīstamajām sekām.

Diemžēl, sakarā ar to, ka joslu sadalīšana visas brauktuves platumā minētajā ceļa posmā nav līdz galam reglamentēta ar ceļa zīmju palīdzību, šobrīd uzstādītās ceļa zīmes padara šo ceļa posmu par bīstamu.


Fotogrāfijā redzams piemērs, kā var padarīt Vienības gatves ielas posmu daudz drošāku, uzstādot 718. ceļa zīmi


Situācijas risināšana

19.07.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumu uzstādīt Vienības gatvē uzreiz pēc krustojuma ar Jelgavas ielu divas 718. ceļa zīmes - pa vienai zīmei katrā virzienā, saskaņā ar pievienoto shēmu.

01.08.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar paskaidrojumu, ka minētajā krustojumā ir paredzēti remontdarbi, kuru laikā tiks papildus uzstādītas 718. ceļa zīmes "Braukšanas virzieni joslās".
Diemžēl nav ne viena vārda par šo remontdarbu kaut gan aptuveniem izpildes termiņiem.
10.08.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumu paziņot Vienības gatves un Jelgavas ielas krustojumā minēto remontu darbu izpildes termiņu.
22.08.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar paziņojumu, ka ceļa zīmes tiks uzstādītas līdz 2005. gada beigām.
21.11.2005.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar jautājumu: kad Vienības gatves un Jelgavas ielas krustojumā tiks uzstādītas ceļa zīmes?
05.12.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta ar paziņojumu, ka ceļa zīmes tiks uzstādītas līdz 2005. gada 20. decembrim.
27.12.2005.
Ir veiktas izmaiņas ceļa zīmju izvietojumā Vienības gatves krustojumā ar Jelgavas ielu.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 19. jūlijā - 27. decembrī