Centrālās vēlēšanu komisijas specatļaujas ārpus likuma?


Situācijas apraksts

Zināms, ka Ceļu satiksmes likuma (CSL) 45. panta pirmā daļa aizliedz izsniegt speciālas atļaujas, kas dod tiesības atkāpties no šā likuma un Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) prasībām.

Tajā pašā laikā CSL 45. panta otrā daļa nosaka, ka atsevišķos gadījumos pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem ar speciālām Satiksmes ministrijā un Iekšlietu ministrijā saskaņotām caurlaidēm, pildot darba uzdevumus, ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.

Izrādījās, ka valstī pastāv vēl viena veida specatļaujas, kuras nav atrunātas likumdošanā.

2004. gada 12. jūnijā (Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā) Rīgā tika ieraudzīta automašīna BMW 316, kurai zem priekšējā stikla bija novietota atļauja apstāties un stāvēt 326.-329. ceļa zīmju darbības zonā (, , , ), kā arī iebraukt 302. un 413.-417. ceļa zīmju darbības zonā (, , , , ). Uz atļaujas Nr.000296 bija Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Arņa Cimdara paraksts.

Atbilstoši CSL Satiksmes ministrija (SM) veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, līdz ar to tieši šai iestādei 2004. gada 12. jūlijā, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) 2004. gada 15. jūnijā bija lūgts komentēt šādas atļaujas parādīšanos apritē.

CSDD atbildēja: "Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā nav informācijas par institūcijām, kas izsniedz šādas atļaujas. Vienīgie izņēmumi, kad šādas atļaujas būtu tiesības izsniegt ir noteikti Ceļu satiksmes likuma 45. pantā. Uzskatām, ka policijas iestādēm ir jārīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un šādu atļauju esamība nav šķērslis administratīvā soda piemērošanai."

LR Satiksmes ministrijas valsts sekretārs V.Legzdiņš 2004. gada 18. augusta vēstulē Nr. 01-13.1/176 paziņoja, ka ne SM, ne CSDD par šādu atļauju izsniegšanu nav informēti. „Uzskatām, ka šādu atļauju izsniegšana ir pretrunā ar CSL, nelikumīga un nav saistoša ne valsts, ne pašvaldības policijai. Cita veida atļaujas, kā CSL minētās [pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem – traffic.lv redakcijas piezīme], par tiesībām atkāpties no CSN prasību ievērošanas, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas izsniegtas netiek un ar normatīvajiem aktiem nav paredzētas” – tā teikts SM atbildē.

Ar to stāsts būtu pabeigts, bet 2005. gada 2. martā būdams Rīgā, Stabu ielā 89, Ceļu policijas birojā, ieraudzīju uz galda līdzīga veida caurlaidi, kas bija sagatavota priekš 2005. gada 12. marta pašvaldību velēšanām un atkal atļāva nepildīt dažas CSN prasības.

Atkal jautājums Satiksmes ministrijai un atkal atbilde (14.03.2005. Nr. 01-13.1/P-102): „SM nav informēta par šādu atļauju izsniegšanu. Uzskatām, ka tās ir pretrunā ar Ceļu satiksmes likumu.”

Tātad, ja par šādām specatļaujām SM un CSDD neko nezina, tad droši vien zina Iekšlietu ministrija? Iesniegums kārtības sargiem nesa augļus.

LR Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra J.Rekšņas 2005. gada 18. marta atbildē Nr. 1/58-450-330P teikts, ka atļauja „apstiprināta ar CVK priekšsēdētāja A.Cimdara 2005. gada 28. februāra rīkojumu Nr. 9 un tas izdošana saskaņota ar Valsts policijas priekšnieku.” Vienlaicīgi norādīts, ka „vadoties no Administratīvā procesa likuma 15. panta, uzskatām, ka šīs atļaujas tika izdotas un izmantotas likumīgi, tomēr perspektīvā ir jāizdara atbilstoši grozījumi Ceļu satiksmes likumā.”

Satiksmes ministrija tika iepazīstināta ar Iekšlietu ministrijas vēstuli, bet SM valsts sekretāra vietnieks A.Konošēvičs 2005. gada 13. aprīļa atbildē Nr. 01-13.1/P-129 paskaidroja, ka „Satiksmes ministrija savu viedokli jau ir sniegusi” un ierosināja vērsties Tieslietu ministrijā, kas varētu sniegt neatkarīgu skaidrojumu par likumu piemērošanu konkrētajā situācijā.

LR Tieslietu ministrijas valsts sekretārs M.Bičevskis, lūgdams komentēt atšķirīgus Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas viedokļus, 2005. gada 12. maija atbildē Nr. 1-10/690-P norādījis: „Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 3. panta pirmo daļu ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi. CSL 45. panta pirmā daļa nosaka, ka aizliegts izsniegt speciālas atļaujas, kas dod tiesības atkāpties no šā likuma un CSN prasībām, paredzot tikai vienu izņēmumu, proti, pasta un inkasācijas transportlīdzekļi ar speciālām Satiksmes ministrijā un Iekšlietu ministrijā saskaņotām caurlaidēm, kas pilda darba uzdevumus. [...] Ceļu satiksmes likumā izdarāmi atbilstoši grozījumi, lai vēlēšanu norises procesa nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas un CVK amatpersonas būtu tiesīgas izsniegt speciālās atļaujas transporta līdzekļiem, kas ļauj neievērot apstāšanas un stāvēšanas noteikumus, un atsevišķu ceļa zīmju prasības.”

traffic.lv redakcija saprot, ka velēšanas ir valstij svarīgs pasākums un vajag izdomāt legālo iespēju CVK locekļiem pildīt darba pienākumus ar auto, bet kur ir „viens likums – viena taisnība visiem”? Un cik šādu nelikumīgu specatļauju kopumā izsniedza CVK, ja uz nobildētās atļaujas ir redzams Nr.000296?

Lai gan likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 2. punkts nosaka, ka CVK „rūpējas, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar [...] transportu [...] līdzekļiem”, neviens normatīvais akts neparedz CVK tiesības izsniegt atļaujas neievērot CSN.

Interesants ir tas fakts, ka SM un CSDD ar Iekšlietu ministrijas pozīciju iepazinās ar traffic.lv redakcijas palīdzību. Nav skaidrs kāpēc nebija atbilstošas SM un CSDD reakcijas pēc 2004. gada 12. jūlija iesnieguma un fotogrāfijas, kur redzama CVK specatļauja. Arī nav saprotams, kāpēc SM ieteica traffic.lv redakcijai vērsties Tieslietu ministrijā, bet pati to nav izdarījusi?


traffic.lv secinājumi

Centrālā vēlēšanu komisija izsniedz nelikumīgas specatļaujas, kas ir pretrunā ar Ceļu satiksmes likumu.

Ne SM, ne CSDD, ne CVK, ne IeM nezināmo iemeslu dēļ neveica likumdošanas sakārtošanu dotajā jautājumā.Situācijas risināšana

11.07.2005.
Nosūtīts iesniegums LR Ministru prezidentam, LR Satiksmes ministrijai, LR Tieslietu ministrijai, LR Iekšlietu ministrijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai ar lūgumu pēc iespējas ātrāk sakārtot likumdošanu.
29.07.2005.
Saņemtas atbildes no LR Centrālās vēlēšanu komisijas, LR Valsts kancelejas, LR Iekšlietu ministrijas par to, ka šis jautājums ir LR Satiksmes ministrijas kompetencē. Arī saņemta atbilde no LR Satiksmes ministrijas ar atteikumu veikt grozījumus Ceļu satiksmes likuma 45. pantā.
14.11.2005.
Nosūtīts administratīvā procesa iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai mainīt nodomu par specatļauju izsniegšanu un neizsniegt CSL neatrunātas specatļaujas.
29.11.2005.
Saņemta atbilde no LR Centrālās vēlēšanu komisijas, kurā CVK priekšsēdētājs skaidro, ka CVK ir iesniegusi priekšlikumu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai grozīt Ceļu satiksmes likumu. Arī tika paskaidrots, ka CVK nav nodoma izdot likumam neatbilstošas atļaujas.
05.01.2006.
Ir veiktas izmaiņas likumdošanā, kuras atļauj LR Centrālajai vēlēšanu komisijai izsniegt minētās atļaujas.


Ar cieņu,
Tengizs
2005. gada 11. jūlijā - 29. novembrī