Braucam ēst uz Lido - II daļa (nobeigums)


Iepazīties ar situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

Rīgā, Ogres ielas posmā starp Krasta ielu un iebraukšanu SIA "LIDO" atpūtas centrā (braucot Maskavas ielas virzienā), saskaņā ar RD Satiksmes departamenta atbildi Nr. DS-05-1290-nd, 920. ceļa horizontālais apzīmējums tika nomainīts pret 922. apzīmējumu.

Šobrīd ceļa horizontālais apzīmējums ļauj kreisā pagrieziena veikšanai savlaicīgi pārkārtoties, ieņemot kreiso malējo stāvokli, un ar to ievērot CSN.

Pateicamies RD Satiksmes departamenta darbiniekiem par veiktajām izmaiņām ceļa apzīmējumā!


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 19. jūlijā