Braucam ēst uz Lido!


Situācijas apraksts

Rīgā, Ogres ielas posmā starp Krasta ielu un iebraukšanu SIA "LIDO" atpūtas centrā (braucot Maskavas ielas virzienā) ir uzklāts 920. ceļa horizontālais apzīmējums.

Iebraucot Ogres ielā no Krasta ielas (no Ķengaraga puses), uzklātais 920. ceļa horizontālais apzīmējums neļauj iebraukt 2. braukšanas joslā, lai veiktu kreiso pagriezienu saskaņā ar CSN 83. punktu.Analizējam CSN

83. Pirms nogriešanās pa labi, pa kreisi vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā transportlīdzekļa vadītājam uz brauktuves laikus jāieņem attiecīgs malējais stāvoklis, kas paredzēts braukšanai attiecīgajā virzienā, izņemot gadījumus, kad jānogriežas, lai iebrauktu krustojumā, kurā jābrauc pa loku (409.ceļa zīme).

317. 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.traffic.lv secinājumi

Kā redzams no fotogrāfijām, lai veiktu kreiso pagriezienu, ir jāpārkāpj viens no CSN punktiem -

a) ja veikt kreiso pagriezienu no 1.joslas, tiks pārkāpts 83. punkts, kas nosaka transportlīdzekļiem ieņemt kreiso malējo stāvokli uz brauktuves pirms kreisā pagrieziena veikšanas; vai

b) ja veikt kreiso pagriezienu no 2.joslas, tiks pārkāpts 317. punkts, kas aizliedz šķērsot uzklāto 920. ceļa horizontālo apzīmējumu.


Situācijas risināšana

31.05.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar lūgumu minētajā ceļa posmā (starp gājēju pārēju un iebraukšanu SIA "LIDO" atpūtas centra teritorijā) uzklāto 920. ceļa horizontālo apzīmējumu nomainīt pret 922. ceļa horizontālo apzīmējumu, ar to atļaujot pārkārtoties 2. joslā pirms pagrieziena uz SIA "LIDO" atpūtas centra teritoriju.
01.07.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā atbildīgā amatpersona piekrīt priekšlikumam uzklāto 920. ceļa horizontālo apzīmējumu nomainīt pret 922. ceļa horizontālo apzīmējumu līdz 10.07.2005.
19.07.2005.
Ir veiktas solītās izmaiņas ceļa horizontālajā apzīmējumā. Par šo pateicamies RD Satiksmes departamenta darbiniekiem!


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 31. maijā - 19. jūlijā