3.josla Kr.Valdemāra ielā padara krustojumu ar Raiņa bulvāri par bīstamu


Situācijas apraksts

Kr.Valdemāra ielas posmā starp Basteja bulvāri un Raiņa bulvāri, braucot Sarkandaugavas virzienā (turpmāk tekstā - Kr.Valdemāra posmā) 2005. gada maija mēnesī tika reorganizēta autotransporta kustība.

Fotogrāfijā ir labi redzams šādas satiksmes reorganizācijas rezultāts: vēl vienā Rīgas krustojumā valda haoss! Neskatoties uz satiksmes organizatoru vēlmēm, satiksmes dalībnieki joprojām brauc pēc vecās ierastas shēmas, ignorējot tikko uzklāto jaunu 925. ceļa horizontālo apzīmējumu.Atceramies, kā bija agrāk...

Kā redzams fotogrāfijās, pēc vecās satiksmes organizācijas shēmas Kr.Valdemāra posma sākumā bija divas joslas braukšanai vienā virzienā, par ko liecināja gan ceļa horizontālais apzīmējums, gan 512. zīme, kas atradās virs brauktuves.

Kādus 30 metrus pirms krustojuma ar Raiņa bulvāri bija redzama vēl viena 512. zīme, kura norādīja, ka braukšanai taisni var izmantot jebkuru no divām braukšanas joslām. Savukārt tiem, kas strādāja Rīgas domē, un tiem, kas gribēja apgriezties braukšanai pretējā virziena, bija domāta 3.josla.

Pirms paša krustojuma 3.josla pievienojās pie 2.joslas, par ko liecināja tikai un vienīgi horizontālais ceļa apzīmējums.

Pie šādas satiksmes organizācijas bija pieraduši visi autobraucēji. Braukšanai taisni visi izmantoja gan 1., gan 2. joslu, saskaņā ar divām 512. un ceļa zīmēm.


Skatāmies, kā ir tagad!

Krustojumā notika būtiskā satiksmes reorganizācija! Tagad no 1.joslas drīkst veikt tikai labo pagriezienu, savukārt 2. un 3. joslas paredzētas braukšanai taisni, par ko liecina uzstādītā 512. ceļa zīme.

Ja paskatīties augšējā fotogrāfijā uzmanīgāk, tad pretī 3.joslai bija uzstādīta 301. zīmes un 812. papildzīmes kombinācija, kura neļauj braukt taisni no 3.joslas, kā to paredz 512. ceļa zīme. Arī uzklātais 925. ceļa horizontālo apzīmējums neļauj braukt taisni!

Rīgā jau ilgu laiku ir līdzīgs krustojums - Brīvības un Senču/Pērnavas ielas krustojums. Tomēr satiksme tur ir organizēta savādāk.

Kā ir redzams fotogrāfijā, Brīvības ielā pirms krustojuma ar Senču/Pērnavas ielu ir uzstādītas 513. zīmes, kas norāda, ka krustojumā notiek neliela braukšanas virziena maiņa. Savukārt, 512. zīme, kas uzstādīta Kr.Valdemāra ielā nu nekā nevar brīdināt autobraucējus par to, ka 2.un 3.josla pirms krustojuma pāriet attiecīgi 1.un 2.joslā pēc krustojumā.

Diemžēl mērķis uzlabot satiksmi dotajā ceļa posmā nav sasniegts. Krustojums kļuvis bīstams, jo tajā valda haoss.

Bilžu galerija, kurā redzams, kā autobraucēji ignorē ceļa horizontālo apzīmējumu, atrodas šeit!

Pēc ātriem novērojumiem var secināt, ka no visiem autobraucējiem, kas šķērso krustojumu, labo pagriezienu veic aptuveni 4-8% autobraucēju, attiecīgi 92-96% brauc taisni.

No tiem, kas krustojumā brauc taisni, aptuveni 5-10% braucēju šķērso krustojumu, vadoties pēc ceļa horizontālā apzīmējuma. Pārējie pārkāpj CSN. Aptuveni 80-90% autobraucēju izbrauc krustojumu, pārkāpjot CSN!


Kā šeit brauc sabiedriskais transports?

Sabiedriskajam transportam, kas brauc krustojumā taisni, tagad ir jāpārkārtojas 2.braukšanas joslā. Tomēr šādu manevru neizprot parastie autobraucēji. Tie, kas brauc pa 2.joslu, nesaprotot kāpēc trolejbusi un autobusi grib pārkārtoties viņu 2.joslā, kad 1.joslā ir brīva! Šis moments ir labi redzams fotogrāfijā apakšā.

Pēc CSN, autovadītājiem nav pienākums dot ceļu sabiedriskajam transportam, kad tas grib mainīt braukšanas joslu. Attiecīgi, vienīgais pamats, kāpēc atļaut lielajiem vāģiem iesprausties 2. joslā - autobraucēju žēlsirdība. Rezultātā - šeit arī veidojas sastrēgumi sabiedriskā transporta dēļ!


traffic.lv secinājumi kāpēc šinī vietā valda haoss

1) Autobraucēji nav brīdināti par izmaiņām krustojuma satiksmes organizēšanā. Sakarā ar to, ka Kr.Valdemāra iela ir viena no noslogotākajām maģistrālajām ielām pilsētā, traffic.lv redakcija iesaka pirms Kr.Valdemāra krustojuma ar Basteja bulvāri uzstādīt brīdinošo ceļa zīmi (līdzīgu tai, kas redzama fotogrāfijās zemāk), ar tekstu "Uzmanību! Izmaiņas braukšanas virzienos joslās!"

2) Autovadītāji, kas brauc pa 1.joslu, lai krustojumā ar Raiņa bulvāri pabrauktu taisni, pirms krustojuma ar Basteja bulvāri ir spiesti pārkārtoties 2.braukšanas joslā. Tas rāda sastrēgumus un vienkārši nepatīkamus momentus šinī Kr.Valdemāra posmā. Tomēr uz Vanšu tilta šis jautājums tika veiksmīgi atrisināts ar ceļa horizontālo apzīmējumu, kas novirza transportlīdzekļus no 1. joslas uz 2. un attiecīgi no 2. uz 3.joslu. Tas ļoti labi ir redzams fotogrāfijā zemāk. traffic.lv redakcija iesaka uzklāt līdzīgo ceļa horizontālo apzīmējumu uzreiz pēc krustojuma ar Basteja bulvāri, ka arī uzstādīt 719. zīmi.

3) Vecajā variantā, kad krustojuma izbraukšana bija viegla, vienkārša un viennozīmīga, Kr.Valdemāra posma sākumā bija uzstādīta 512. zīme, bet tagad šinī vietā vispār nav nekādas ceļa zīmes!

Nav brīnums, ka vadītāji nezin, kas viņus sagaida krustojumā! traffic.lv redakcija iesaka uzstādīt Kr.Valdemāra posma vidū 512. zīmi ar 801. papildzīmi, kas norādītu, ka krustojumā ar Raiņa bulvāri 2.un 3.joslās neiet pāri krustojumam taisni, bet ir neliela braukšanas virziena maiņa.

4) traffic.lv redakcija iesaka nomainīt esošo maldinošo 512. ceļa zīmi pirms paša krustojuma ar Raiņa bulvāri vai uz divām 513. zīmēm un vienu 514. zīmi, vai uz 512. zīmi, kas atkārtoti norādītu, ka krustojumā ar Raiņa bulvāri 2.un 3.joslās neiet pāri krustojumam taisni, bet ir neliela braukšanas virziena maiņa.

5) traffic.lv redakcija iesaka vismaz krustojumu robežās uzklāt "biezo" (ar plastikāta piedevām) ceļa horizontālo apzīmējumu, jo esošā "plānā" jau ir nodilusī vienas nedēļas laikā pēc uzklāšanas, kas ir redzams fotogrāfijā zemāk.

Redakcijas piebilde
traffic.lv redakcijai nepatīk šis jaunums divu iemeslu dēļ: sabiedriskajam transportam tagad ir jāiekļaujas sastrēgumstundās kopējā transporta plūsma, kas brauc pa 2.joslu Kr.Valdemāra ielā. Tas neveicina minētā ceļa posma atslodzi. Tomēr, lai būtu iespēja notestēt šo līdz galam nepārdomāto jaunumu, mēs griezīsimies Rīgas domes Satiksmes departamentā ar lūgumu novērst augstāk minētas nepilnības dotajā ceļa posmā.
Arī nepatīk, ka braucot Kr.Valdemāra posmā Vanšu tilta virzienā (pretējā virzienā), kreisais pagrieziens uz Basteja bulvāri (atļauts veikt darbdienās pirms 7:00 un pēc 20:00, kā arī brīvdienās) tagad notiek no 2.joslas, ar to rādot papildus sastrēgumus vietā, kur tie nav bijuši.Situācijas risināšana

24.05.2005.
Iesniegums RD Satiksmes departamentam ar sekojošiem lūgumiem:
1) pirms Kr.Valdemāra krustojuma ar Basteja bulvāri uzstādīt brīdinošo ceļa zīmi ar tekstu "Uzmanību! Izmaiņas braukšanas virzienos joslās!";
2) uzklāt ceļa horizontālo apzīmējumu uzreiz pēc krustojuma ar Basteja bulvāri, kas novirzītu transporta plūsmu no 1.un 2.joslas attiecīgi uz 2.un 3.joslu, ka arī uzstādīt 719. zīmi;
3) uzstādīt Kr.Valdemāra ielā starp Basteja un Raiņa bulvāri (posma vidū) 512. zīmi ar 801. papildzīmi;
4) nomainīt esošo maldinošo 512. ceļa zīmi pirms paša krustojuma ar Raiņa bulvāri vai uz divām 513. zīmēm un vienu 514. zīmi, vai uz 512. zīmi;
5) krustojumu robežās uzklāt "biezo" (ar plastikāta piedevām) ceļa horizontālo apzīmējumu.
29.05.2005.
Ir veiktas izmaiņas:
1) posma sākumā ir uzstādīta pagaidu 512. un 801. ceļa zīmju kombinācija;
2) uz luksofora pirms krustojuma ir uzstādīta vēl viena 512. ceļa zīme.
20.06.2005.
Sakarā ar to, ka RDSD darbinieki nesniedza atbildi uz mūsu 2005. gada 24. maija iesniegumu likumā noteiktajā termiņā, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai tika nosūtīts pieteikums ar lūgumu sastādīt pārkāpuma protokolu un saukt pie administratīvās atbildības RDSD atbildīgo amatpersonu, uzliekot naudas sodu līdz 25 Ls. Tiesa pieņēma pieteikumu izskatīšanai. RDSD bija lūgts sniegt tiesai paskaidrojumus.
01.07.2005.
Saņemta interesanta atbilde no RD Satiksmes departamenta. Visvairāk iepriecināja pielikums Nr.1, kurā tika iekopēta daļa no RD Satiksmes departamenta interneta diskusijas lapas.
08.07.2005.
Saņemta vēstule no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas ar RDSD paskaidrojumu administratīvā pārkāpumu lietā. traffic.lv redakciju ļoti interesē, kādu tieši paskaidrojumu pieprasīja RD Satiksmes departaments no SIA "Rīgas luksofors"! Arī interesē, vai šāds dokuments vispār eksistē dabā?! Jebkura gadījumā, tas neatceļ likuma prasību par atbildes sniegšanas termiņiem, un administratīvā pārkāpuma lieta nozīmēta izskatīšanai 2005. gada 5. septembrī.
13.07.2005.
Tiem, kam grūti saprast vienkāršas lietas no pirmās reizes, atkārtoti nosūtam iesniegumu ar sekojošiem lūgumiem:
1) turpmākajos ceļa satiksmes reorganizācijas procesos savlaicīgi uzstādīt brīdinošās ceļa zīmes;
2) nomainīt Kr.Valdemāra ielā starp Basteja un Raiņa bulvāri (posma vidū) uzstādītās 512. zīmes pret 512. ceļa zīmēm;
3) paziņot termiņus, kad tiks uzstādītas speciālās atsaites pirms Kr.Valdemāra un Basteja bulvāra krustojuma ar 513. un 514. ceļa zīmi;
4) pēc speciālu atsaišu uzstādīšanas, neaizmirst uzstādīt 513. un 514. ceļa zīmes ar noteiktajiem atļautajiem virzieniem krustojumā.
22.07.2005.
Ir veiktas izmaiņas:
1) posma sākumā pazudusi pagaidu 512. un 801. ceļa zīmju kombinācija;
2) uz luksofora pirms krustojuma pazudušas divas 512. ceļa zīmes, tomēr parādījās divas 513. ceļa zīmes un 514. ceļa zīme ar pareizi uzrādītiem noteiktajiem atļautajiem virzieniem krustojumā.
28.07.2005.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā:
1) mūsu lūgums (2) nomainīt Kr.Valdemāra ielā starp Basteja un Raiņa bulvāri (posma vidū) uzstādītās 512. zīmes pret 512. ceļa zīmēm atstāts bez uzmanības (512. ceļa zīme posma vidū ir vienkārši pazudusi);
2) mūsu lūgums (3, 4) uzstādīt 513. un 514. ceļa zīmes ar noteiktajiem atļautajiem virzieniem krustojumā ir izpildīts pilnībā;
3) mūsu lūgumu uzklāt ceļa horizontālo apzīmējumu Kr.Valdemāra un Basteja bulvāra krustojumā VAS "Latvijas Valsts ceļi" pilnībā noraidīja;
4) uz mūsu lūgumu (1) turpmākajos ceļa satiksmes reorganizācijas procesos savlaicīgi uzstādīt brīdinošās ceļa zīmes bija dota ļoti interesanta atbilde "RDSD 2005. gada 19. maijā rīkoja preses konferenci, kuras laikā informēja plašsaziņas līdzekļus par izmaiņām satiksmes organizācijā minētajā Kr.Valdemāra ielas posmā. Šī informācija tika plaši atspoguļota masu medijos."
05.08.2005.
Cien. Pudāna un Zarumbas k-giem tika uzdots retorisks jautājums "Kopš kura laika preses konference aizvieto brīdinošās ceļa zīmes uz ceļiem?!"
05.09.2005.
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa izskatīja traffic.lv pieteikumu par RDSD atbildīgo amatpersonu saukšanu pie administratīvās atbildības pēc LAPK 201.46 panta pirmās daļas un nolēma izteikt mutvārdu aizrādījumu Satiksmes organizēšanas un kustības drošības daļas vadītājam Tālivaldim Vectirānam par Latvijas APK 201.46 panta pirmās daļas pārkāpumu.

Tiesa konstatēja: „Lietas izskatīšanā pārkāpējs amatpersona Satiksmes organizēšanas un kustības drošības daļas vadītājs Tālivaldis Vectirāns paskaidroja, ka pārkāpumi izdarīti un nebija laicīgi sniegtas starpatbildes uz iesniegumiem, šādā rīcība bija saistīta ar lielu darba apjomu un darbinieku trūkumu.”

Interesanti, ka Latvijai tiesiskā ziņā radnieciskās valsts – Vācijas – tiesību zinātnē pieņemts, ka īpaša ir tā saukta organizācijas vaina. Par pārvaldes trūkumiem ir vainojams attiecīgais priekšnieks, tas ir, par trūkumiem atbildīgā amatpersona. Piemērs: sakarā ar darbinieku trūkumu iestāde pārāk ilgi apstrādā iesniegumus. Tas ir amata pienākumu pārkāpums. Novēlota apstrāde šādā situācijā nav vērtējama kā konkrētā atbildīgā ierēdņa amata pienākumu pārkāpums, jo viņš nevar ietekmēt iestādes darbinieku skaitu. Taču pastāv organizācijas vaina, kas uzskatāma par tas amatpersonas vainu, kurai jārūpējas par iestādes nodrošināšanu ar darbiniekiem. (Paine F. J., Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. – 343. lpp.).
Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 24. maijā - 05. septembrī