Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - VII daļa


Pagāja gandrīz gads kopš traffic.lv redakcija pacēlusi jautājumu par satiksmes organizāciju Slokas ielas posmā starp Mārtiņa ielu un Kalnciema ielu.

RD Satiksmes departaments bija veicis izmaiņas satiksmes organizācijā, kuras tika kritizētas rakstā "Почему мне не нравится новая разметка на улице Слокас", jo šai satiksmes organizācijai ir 5 negatīvie aspekti un 1 apšaubāmi pozitīvais.


Pagāja gandrīz gads, un viss atgriezās vecajā stāvoklī. RD Satiksmes departamenta apšaubāmās taupības politikas dēļ, tika uzklāts ceļa horizontālais apzīmējums pēc vecās tehnoloģijas, kas nenodrošina apzīmējuma noturību.

Tagad ceļa horizontālais apzīmējums vairs nav redzams.


Tagad paceļas jautājums par šī satiksmes organizācijas atjaunošanu 2006. gadā. Šinī sakarā traffic.lv redakcija uzskata, ka ir vērts vēlreiz pārdomāt satiksmes organizāciju, mēģinot atrast jaunus un efektīvākus risinājumus minētajam ceļa posmam.

LR Satiksmes ministrijai 2005. gada 27. decembrī tika nosūtīta vēstule ar jautājumu "Vai Slokas ielas posmā starp Kalnciema un Martiņa ielām (abos virzienos) ir pareizi un optimāli organizēta ceļu satiksme?" un tika lūgts dot skaidrojumu ko darīt vadītājiem zemāk minētajās situācijās:

2006. gada 20. janvārī no LR Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta tika saņemta vēstule, kurā paskaidrots, ka attēlotajā situācijā, ņemot vērā CSN 317. punkta normas, abu automobiļu vadītājiem ir jāturpina braukt pa tramvaja sliežu klātni, nešķērsojot 920. ceļa apzīmējuma līniju.

Satiksmes ministrija arī paudusi viedokli, ka ceļu satiksmes organizācija šajā vietā ir nepilnīga un pēc savas iniciatīvas pārsūtīja mūsu iesniegumu Rīgas domes Satiksmes departamentam.

traffic.lv redakcija pateicas LR Satiksmes ministrijai par izsmeļošu atbildi, un piekrīt tajā izteiktajiem viedokļiem.


2006. gada 8. februārī traffic.lv redakcija saņēma vēstuli no Rīgas domes Satiksmes departamenta, kurā dotas šokējošās atbildes.

Pirmkārt, mūsu minētajā situācijā ne vārda nebija teikts par intensīvu satiksmi, apbraukšanu vai apsteigšanu.

Otrkārt, CSN 102. punkts atrodas CSN 8. sadaļā "Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves", tāpēc pilnībā nav piemērojams minētajai situācijai.

traffic.lv redakcija vēlas parādīt RD Satiksmes departamenta arī citus interesantus CSN punktus. Piemēram:
84. Ja brauktuves vidū vienā līmenī ar brauktuvi atrodas tramvaja sliežu ceļa klātne, krustojumā jānogriežas pa kreisi vai jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes, bet ārpus krustojuma — no bezsliežu transportlīdzekļiem paredzētās brauktuves.


Dīvaini, bet traffic.lv redakcija nebija spējīga atrast pierādījumus RD Satiksmes departamenta apgalvojumam CSN 102. punktā.

Mēs uzskatam, ka vienīgais CSN punkts, kas attiecās uz dzelteno automobili ir Nr. 317:
317. 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.


traffic.lv secinājumi

No LR Satiksmes ministrijas saņēmām izsmeļošu un kompetentu atbildi. Tajā pašā laikā bijām šokēti ar RD Satiksmes departamenta atbildi.

Izvērtēt šo atbildi mēs lūgsim Rīgas domi, VAS "Latvijas Valsts ceļi" un LR Satiksmes ministriju.


Situācijas risināšana

27.12.2005.
Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai jautājumu "Vai Slokas ielas posmā starp Kalnciema un Martiņa ielām (abos virzienos) ir pareizi un optimāli organizēta ceļu satiksme?" Arī tika lūgts dot skaidrojumu ko darīt vadītājiem divās zīmējumā minētajās situācijās.
20.01.2006.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta, kurā paskaidrots, ka attēlotajā situācijā, ņemot vērā CSN 317. punkta normas, abu automobiļu vadītājiem ir jāturpina braukt pa tramvaja sliežu klātni, nešķērsojot 920. ceļa apzīmējuma līniju. Satiksmes ministrija arī paudusi viedokli, ka ceļu satiksmes organizācija šajā vietā ir nepilnīga.
08.02.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā dotas nesaprotamas atbildes.
08.03.2006.
Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai, VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Rīgas domes priekšsēdētājam ar lūgumu dot vērtējumu Rīgas domes Satiksmes departamenta atbildei.
08.03.2006.
Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu dot vērtējumu piedāvātiem satiksmes organizācijas variantiem.
29.03.2006.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas ar vispārīgām un neskaidrām atbildēm uz uzdotiem jautājumiem.
29.03.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas par to, ka atbilde tiks sniegta 30 dienu laikā.
11.04.2006.
Saņemta vēstule no Rīgas domes par to, ka Rīgas domes Satiksmes departamentam ir uzdots izskatīt jautājumu par satiksmes organizāciju Slokas ielas posmā no Mārtiņa ielas līdz Kalnciema ielai sanāksmē "Par satiksmes organizāciju Rīgā" kopā ar CSDD, CP, LVC u.c. speciālistiem un nekavējoties rast risinājumu šajā jautājumā.
20.04.2006.
Saņemta vēstule no VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar pieliktu LR Satiksmes ministrijas atbildes kopiju ar vispārīgām un neskaidrām atbildēm uz uzdotiem jautājumiem.
12.05.2006.
Neskatoties uz traffic.lv redakcijas vairākkārtējiem lūgumiem un atgādinājumiem, visu atbildīgo institūciju (LR Satiksmes ministrijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Rīgas domes, RD Satiksmes departamenta) informēšanu par minēto jautājumu, solījumiem to atrisināt, Slokas ielas posmā starp Mārtiņa ielu un Kalnciema ielu viss ir pa vecam - virs tramvaja sliedēm karājas 301. ceļazīme ar 812. papildzīmi...
19.05.2006.
Nosūtīta vēstule RD Satiksmes departamentam ar lūgumu sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu.
06.06.2006.
Saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā informē, ka tika atbalstīta joslas izveidošana sabiedriskajam transportam pēc tramvaja sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem.
17.07.2006.
Nosūtīta vēstule LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu atbildēt, kāda ir 301.301 zīmes un 812.812 papildzīmes darbības zona, ja braukšanas josla, virs kuras uzstādītas 301.301 zīme un 812.812 papildzīme, nav atdalīta no parejas brauktuves daļas, piemēram, ar 920.920 ceļa apzīmējumu vai sadalošo joslu, kā arī sniegt oficiālo skaidrojumu un komentāru situācijā, kur pielietota 301.301 ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” un 812.812 papildzīmes “Braukšanas josla” kombinācija.
09.08.2006.
Saņemta vēstule no LR Satiksmes ministrijas, kurā pausts viedoklis, ka ceļu satiksmes organizācija šajā vietā ir uzlabojama, atdalot brauktuves daļu no tramvaja sliežu ceļa klātni, virs kuras uzstādītas 301.301 ceļa zīme "Iebraukt aizliegts" un 812.812 papildzīme "Braukšanas josla", ar pastāvīgi redzamu 920.920 ceļa horizontālo apzīmējumu. LR Satiksmes ministrija atzīmēja, ka Ceļu satiksmes noteikumu prasības pārkāpj shēmā (sk. attēlu) norādītā zaļā, sarkanā un dzeltenā automašīna, bet atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām krustojumu izbrauc shēmā norādītā zilās krāsas automašīna (traffic.lv redakcija uzskata šo LR Satiksmes ministrijas viedokli par nepareizo un Ceļu satiksmes noteikumiem neatbilstošo, izņemot skaidrojumu par sarkano automašīnu).

14.08.2006.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 9. nodaļas noteikumiem Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļai nosūtīts iesniegums par uzziņu ar jautājumiem, kāda ir 301.301 ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” un 812.812 papildzīmes “Braukšanas josla” kombinācijas darbības zona, ja braukšanas josla, virs kuras uzstādītas minētās zīmes, nav atdalīta no pārejas brauktuves daļas, piemēram, ar 920.920 ceļa apzīmējumu vai sadalošo joslu, un vai ceļu policijas darbinieki drīkst (nedrīkst) piemērot vadītājam administratīvo sodu par braukšanu šajā joslā, ja viņa automašīna nav pabraukusi tieši zem „ķieģeļa”, bet atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem viņš pārkārtojies šajā joslā pēc minētām zīmēm.
16.08.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Ceļu policijas nodaļas saņemta vēstule, ka saskaņā ar likuma „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” 8. panta pirmo daļu iesniegums par uzziņu pārsūtīts pēc piekritības un atbildes sniegšanai Ceļu satiksmes drošības direkcijai.
21.08.2006.
Ņemot vērā to, ka iesnieguma par uzziņu izskatīšanu, uzziņu sagatavošanu un sniegšanu regulē Administratīvā procesa likums, bet likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” šajā gadījumā nav piemērojams, Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldei nosūtīts atkārtotais iesniegums par uzziņu.
06.09.2006.
Saņemta vēstule no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, no kuras var saprast, ka CSDD pievienojas LR Satiksmes ministrijas viedoklim šajā jautājumā.
25.09.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes saņemts lēmums par iesnieguma par uzziņu izskatīšanas termiņa pagarināšanu.
24.10.2006.
No Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes saņemta uzziņa, kurā norādīts, ka 301.301 ceļa zīme „Iebraukt aizliegts” ir uzskatāma par „barjeras zīmi”, t.i., tai nav noteikts darbības zonas posms (piem. zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam u.tml.), bet tās darbība attiecas uz brauktuvi pirms kuras tā uzstādīta vai brauktuves daļu virs kuras tā uzstādīta (gadījumos, ja tā uzstādīta kopā ar 812.812 papildzīmi) un ir spēkā tās uzstādīšanas vietā. Līdz ar ko vadītājs nepārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ja viņš intensīvas satiksmes apstākļos pēc ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts" pārkārtojas uz tramvaja sliedēm. Vadītājam ir atļauts veikt šo manevru uzreiz pēc pabraukšanas garām ceļa zīmei. Šai situācijā (sk. attēlu) sarkanās krāsas transportlīdzeklis pārkāpj 301.301 ceļa zīmes prasības, un zilās krāsas transportlīdzeklis veic kreiso pagriezienu neieņemot attiecīgo stāvokli uz brauktuves, jo nav uzstādīta 515.515 ceļa zīme "Braukšanas virziens joslā". Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvalde uzskata, ka policijas darbinieki drīkst sodīt vadītājus par 301.301 ceļa zīmes prasību neievērošanu tikai tad, ja inspektors ir fiksējis, ka transportlīdzekļa vadītājs pabrauc zem šīs zīmes.
10.11.2006.
Portāla traffic.lv redakcija nevar piekrist LR Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas viedoklim jautājumā par 301.301 zīmes un 812.812 papildzīmes darbības zonu.

Tāpat mēs nepiekritām LR Satiksmes ministrijas apgalvojumam, ka Ceļu satiksmes noteikumu prasības pārkāpj shēmā (sk. attēlu) norādītā zaļā, sarkanā un dzeltenā automašīna, bet atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām krustojumu izbrauc shēmā norādītā zilās krāsas automašīna. Mums nav saprotams, kāpēc CSDD uz 2000. gada 25. janvāra jautājumu pārliecinoši atbildēja, ka pagrieziens ir jāveic no tramvaja sliedēm, pamatojot savu atbildi ar 517.517 ceļa zīmes neesamību dotajā krustojumā (CSN 53. punkts 1999. gada 19. janvāra redakcijā, kas bija spēkā jautājuma uzdošanas brīdī), bet pašlaik pievienojas LR Satiksmes ministrijas mūsuprāt nepareizai pozīcijai, ka pagrieziens ir jāveic no asfaltētās brauktuves.

Mēs pilnībā atbalstam Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes uzziņu, ka pagrieziens ir jāveic no tramvaja sliedēm un vadītājs nepārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ja viņš intensīvas satiksmes apstākļos pēc ceļa zīmes "Iebraukt aizliegts" pārkārtojas uz tramvaja sliedēm, pie tam vadītājam ir atļauts veikt šo manevru uzreiz pēc pabraukšanas garām ceļa zīmei.Ar cieņu,
Aleksandrs
2006. gada 8. martā - 10. novembrī