Kā nevar noorganizēt 5 metrus līnijas pareizu izdzēšanu vai
Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - IV daļa


- Эй, Вася! Линию под "кирпичом" на Слокас помнишь? Езжай после обеда, урежь ее на 5 метров!
Autors nav zināms

Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - I daļa

Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - II daļa

Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - III daļa

2005. gada 20. jūnijā traffic.lv redakcija nosūtīja iesniegumu LR Satiksmes ministrijai ar jautājumu kurā vietā pie šādas kustības organizācijas shēmas ir jāieņem attiecīgs malējais stāvoklis (uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes).

2005. gada 30. jūnijā tika saņemta vēstule no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, kurā bija paziņots, ka iesniegums tika pārsūtīts pēc piekritības RD Satiksmes departamentam.

2005. gada 08. jūlijā tika saņemta vēstule no RD Satiksmes departamenta, kurā tika skaidrots, ka 15-25 metri ir pietiekams attālums, lai ieņemtu kreiso malējo stāvokli pēc CSN 84. punkta. Arī tika apsolīts līdz 15.07.2005. samazināt ceļa 920. apzīmējumu par aptuveni 5 metriem.

Tiešām, minētajā RDSD vēstulē nebija ne vārda teikts, kuru 920. apzīmējuma galu RD Satiksmes departaments ir izdomājis samazināt. Nevienam traffic.lv redakcijā neienāca prātā, ka, rūpējoties par autovadītājiem, var izdzēst līnijas sākumu, kas atrodas tieši zem 301. un 812. ceļa zīmju kombinācijas, nevis līnijas beigas pirms krustojuma!traffic.lv secinājumi

Tagad, mīļie autobraucēji, attālums starp 301. un 812. ceļa zīmju kombināciju un 920. ceļa horizontālā apzīmējuma sākumu ir tieši 5 metri!

Tas nozīmē, ka, lai savlaicīgi sagatavotos kreisā pagrieziena veikšanai krustojumā, tagad Jūs varat pārkārtoties uz tramvaja sliežu klātni ceļa posmā starp 301. un 812. ceļa zīmju kombināciju un 920. ceļa horizontālā apzīmējuma sākumu!


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 22. jūlijā