Ko dara "ķieģelis" Slokas ielā - II daļa


Iepazīties ar situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

traffic.lv redakcija sirsnīgi pateicas Rīgas domes Satiksmes departamenta darbiniekiem par veiktajām izmaiņām satiksmes organizācijā Slokas ielas posmā starp Mārtiņa ielu un Kr.Valdemāra ielu.

Satiksmes reorganizācijas rezultāts. Fotografēts 19.06.2005.


920. ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana neatceļ CSN 84. punkta prasību griezties pa kreisi krustojumā no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātnes. Šo faktu saprot arī cien. RDSD darbinieki.

Baltā nepārtrauktā līnija uzzīmēta gandrīz līdz pašam krustojumam ar Kr.Valdemāra ielu, kas tagad vēl vairāk apgrūtina kreisā pagrieziena veikšanu atbilstoši CSN prasībām, savlaicīgi ieņemot malējo stāvokli uz tramvaja sliedēm kreisā pagrieziena veikšanai.

RD Satiksmes departamenta darbinieki uzsver, ka līnijas uzdevums ir neielaist transportlīdzekļus sliežu zonā, lai netraucētu tramvajam.

Vienlaicīgi gribam pievērst uzmanību faktam, ka šis ir tīrs vasaras satiksmes organizācijas variants. Ziemā, kad ceļa horizontālais apzīmējums pazudīs zem uzsnigušā sniega, autobraucēji drīkst pārkārtoties kreisā pagrieziena veikšanai uz tramvaja sliedēm uzreiz pēc 301. un 812. ceļa zīmēm, kā to paredz CSN 84. punkts.


Ar cieņu,
Aleksandrs
2005. gada 4. jūlijā